• ReklamaA1 - silpol v2

Szukaj

  ReklamaB1 - EcoLine 04.2021-12.2024 Bogumiła

  Normy/Prawo

  Wydanie nr: 4(138)/2022

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  ponad rok temu  16.09.2022, ~ Administrator,   Czas czytania 18 minut

  Strona 3 z 9

  Obowiązek wyposażenia lakierni w bezpieczne urządzenia elektryczne i stopień ich ochrony przed wybuchem nie wynika z samego faktu, że będą one używane w lakierni ciekłej, ale z konkretnego uzasadnienia i klasyfikacji dokonanych po analizie przebiegu procesu technologicznego i jego uwarunkowań. 

  Dlatego w przykładowej lakierni frontów meblowych w miejscowości A wszystkie oprawy oświetleniowe i silniki napędowe wentylacji będą musiały być wykonane w standardzie przeciwwybuchowym, a w innej lakierni o identycznej funkcji w miejscowości B, jednak o innym sposobie zagospodarowania, już tylko kilka takich opraw albo żadna z nich. Uwzględniając różnicę w kosztach zakupu jednej tylko oprawy oświetleniowej 1 do x10, nawet w małej lakierni sam koszt jej oświetlenia wzrośnie dziesięciokrotnie. Taka sama sytuacja dotyczy często oczekiwanego przez użytkownika lakierni wyposażenia fabrycznej kabiny lakierniczej w oprawy oświetleniowe w obudowach przeciwwybuchowych. Kabiny lakierniczo-suszarnicze posiadać powinny oprawy oświetlenia wnętrza w standardzie szczelności IP54, co zawarte jest w normie PN-EN13355+A1:2010 (w punkcie 5.8.2.3.2), a na treści wytycznych bezpieczeństwa zawartych w tym normatywie oparta jest budowa i wyposażenie 80% kabin lakierniczo-suszarniczych funkcjonujących od lat w lakierniach ciekłych na terenie całego kraju. Dopóki wykonana O.Z.W. nie zmieni standardów normatywnych na inne w standardzie przeciwwybuchowym, wiążąca jest dokumentacja wytwórcy maszyny i stosowane przez niego fabryczne rozwiązania techniczne. Jeżeli jednak autor O.Z.W. przyjmie dla wnętrza kabiny inny sposób oceny i klasyfikacji, to wtedy zgodnie z treścią takiego opracowania, fabryczna kabina lakierniczo-suszarnicza będzie musiała zostać wyposażona w oprawy i silniki w obudowach przeciwwybuchowych z oznaczeniem zastosowanego standardu ochrony ATEX w kodzie każdego z elementów składowych i wyraźnym oznaczeniem numeru jednostki notyfikowanej, która potwierdziła specjalną budowę silników i opraw oświetleniowych. Jak łatwo popełnić tu błąd − wymagania dla oświetlenia wnętrza kabiny lakierniczej opiszemy precyzyjnie w części cyklu „Legalna lakiernia. Kabina lakierniczo-suszarnicza”. Należy tu jednak uwzględnić, że wytyczne normatywne dla maszyn, choć ważne i pomocne, nie są częścią krajowego systemu aktów prawnych. Stawiane często wymagania w zakresie ochrony przed wybuchem dla instalacji i elementów maszyn – szczególnie dla kabin lakierniczo-suszarniczych nie mają żadnego uzasadnienia formalnoprawnego, a nawet technicznego, generując jedynie kłopot dla ich producentów i wysokie zbędne koszty zakupu kabiny przez inwestora. Formalnie odpowiedzialność za prawidłowe klasyfikacje wybuchowe i wskazywany zakres wymogów bezpieczeństwa w ramach przeprowadzonej O.Z.W. ponosi jej autor lub solidarnie wszyscy autorzy. Jeżeli opracowanie analityczne, jakim jest ocena zagrożenia wybuchem, w tak znaczącym zakresie wpływa na wysokość nakładów inwestycyjnych w projektowanej lakierni i jej bezpieczeństwo, to jakie jest umocowanie formalnoprawne tego opracowania i kto posiada uprawnienia do jej przeprowadzenia? 

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...