• ReklamaA1 - silpol v2

Szukaj

  ReklamaB1 - EcoLine 04.2021-12.2024 Bogumiła

  Normy/Prawo

  Wydanie nr: 2(136)/2022

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  ponad rok temu  13.05.2022, ~ Administrator,   Czas czytania 19 minut

  Strona 5 z 6

  Podsumowując, kompletny pakiet dokumentacji przedprojektowej poprzedzającej rozpoczęcie prac nad projektem budowlanym zawierać powinien:

  • pełny wypis z rejestru gruntów i budynków terenu inwestycji;
  • wypisy uproszczone z rejestru gruntów dla wszystkich działek w promieniu 100 m od terenu planowanej inwestycji;
  • monochromatyczną mapę ewidencyjną terenu w skali 1:2000 dla promienia ok. 150 m od terenu inwestycji;
  • mapę zasadniczą terenu z instalacjami technicznymi w skali 1:1000 z terenem planowanej inwestycji i promieniem ok. 200 m wokół jej granic;
  • projekt techniczno-technologiczny obiektu i lakierni zawierający materiałowy plan technologiczny, program użytkowy obiektu oraz koncepcję organizacyjną lakierni i innych działów zakładu;
  • kartę informacyjną przedsięwzięcia, a później raport o oddziaływaniu na środowisko i wydaną na tej podstawie DoŚU;
  • ocenę zagrożenia wybuchem, a gdy to możliwe od razu także ocenę ryzyka wybuchu i dokument zabezpieczenia (stanowisk pracy) przed wybuchem;
  • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu, a gdy teren planowanej inwestycji nie jest objęty taką uchwałą, to ostateczną decyzję o warunkach zabudowy;
  • oraz dodatkowo pierwszy wstępny kosztorys i harmonogram czasowy planowanej inwestycji.

  Pakiet dokumentacji powinien być opracowany i skompletowany, zanim do zadania przygotowania projektu budowlanego i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę włączony zostanie architekt z zespołem projektantów branżowych. Czas trwania wszystkich procedur, uzyskania decyzji administracyjnych i opracowania kompletnej dokumentacji pakietu przedprojektowego zamyka się w czasie od sześciu do dziesięciu miesięcy, a najdłużej trwa tutaj uzyskanie ostatecznej DoŚU. Koszt tego typu dokumentacji jest raczej stałą wartością niezależnie od wielkości planowanej lakierni, choć większa liczba działów projektowanej firmy może mieć wpływ na wycenę poszczególnych składników pakietu. Powoduje to, że dla małych lakierni usługowych koszt kompletnego pakietu przedprojektowego zbliżony jest do wartości wyceny projektu budowlanego. W projektach dużych obiektów produkcyjnych z lakiernią stały koszt pakietu przedprojektowego jest tylko niewielką częścią łącznej dokumentacji budowlano-projektowej dla nowego obiektu i organizowanego zakładu. Niestety, jednak ze względu na to, że zawarte w pakiecie przedprojektowym informacje i opracowania oraz DoŚU i WZ są niezbędne do opracowania projektu budowlanego i uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, nie da się pominąć tego pakietu ani go ograniczyć. W procedurze wydania DoŚU biorą udział aż cztery instytucje: urząd miasta/gminy, RDOŚ, powiatowy inspektorat sanitarny i Wody Polskie. Każda z nich wydaje postanowienie określające ich stanowisko w kwestii planowanej lakierni. Dodatkowo urząd wydający ostateczną decyzję musi zgodnie z przepisami pozostawić czas na ewentualne wniesienie protestu przez sąsiadów lub organizacje proekologiczne do przygotowanej DoŚU. Powoduje to, że procedura wydania DoŚU bardzo się przeciąga i nie ma w zasadzie sposobu, żeby ją przyspieszyć. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy poprzedza uzyskanie prawomocnej DoŚU, a bez niej nie można przyspieszyć także wystąpienia o wydanie WZ. 

  Dlatego skrócenie czasu opracowania pakietu przedprojektowego dla lakierni jest bardzo trudne. Prace nad projektem lakierni i uzyskaniem dla niej wymaganych decyzji administracyjnych rozpoczynać należy minimum z rocznym wyprzedzeniem w stosunku do daty planowanego uruchomienia lakierni i wykonania w niej pierwszego lakierowania. 

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...