• Reklama
  A1 - eko color 08.11-31.12.2023 Julian

Szukaj

  Reklama
  B1 - konica minolta 18.02.2022-31.12.2024 Bogumiła

  Normy/Prawo

  Wydanie nr: 2(136)/2022

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  ponad rok temu  13.05.2022, ~ Administrator,   Czas czytania 19 minut

  Strona 1 z 6

  Pakiet dokumentacji przedprojektowej poprzedzający opracowanie projektu budowlanego lakierni. Część 4

  Legalna budowa lakierni, a także jej organizacja w adaptowanym pomieszczeniu istniejącego budynku wymaga wcześniejszego uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. W niewielu przypadkach możliwe jest dokonanie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części. Procedury te poprzedza przygotowanie pakietu dokumentacji przedprojektowej identycznego dla każdej z nich i następnie dalsza kontynuacja prac po wybraniu jednej z dwóch odrębnych procedur postępowania, aż do wystąpienia o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę albo dokonania zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części. Co zawiera pakiet dokumentacji przedprojektowej i kto powinien opracować jego składniki?

  W ramach wymogów budowlanych przy budowie i organizacji nowej lakierni oraz legalnego wykorzystywania pomieszczeń istniejącego obiektu dla takiej funkcji konieczne jest uzyskanie decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę. O ile jest to oczywiste dla nowo budowanego obiektu z lakiernią, to już zaskakujące dla adaptacji części istniejącego budynku, szczególnie takiego o aktualnym sposobie wykorzystywania jako budynku produkcyjnego/przemysłowego. Drogie, długie i skomplikowane procedury budowlane irytują w największym stopniu inwestorów, którzy planują wykorzystanie co najwyżej jednego dzierżawionego pomieszczenia budynku pod funkcję lakierni. Wymóg uzyskania pozwolenia na budowę dla istniejącego obiektu lub jego pomieszczeń i organizacji w nim lakierni ciekłej nie wynika wprost z jednego przepisu ustawy Prawo budowlane, ale jest niekorzystnym dla inwestora powiązaniem przepisów Prawa ochrony środowiska z przepisami Prawa budowlanego. Dotyczy to 80% wszystkich projektowanych lakierni w adaptowanych pomieszczeniach funkcjonującego obiektu i stało się zasadą w procesie formowania legalnej lakierni. Wymóg uzyskania decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę obejmuje wszystkie przedsięwzięcia, dla których decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana została w trybie procedury oceny oddziaływania na środowisko. Dla organizowanej lakierni konieczne jest także spełnienie wymagań w zakresie przepisów ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, BHP i wymogów formalnych dla używanych w niej maszyn. 

  Wymagane formalności w ramach organizacji legalnej lakierni mają swoje określone miejsce i moment ich realizacji. Przebrnięcie przez procedury uzyskania koniecznych decyzji administracyjnych dla lakierni i wymagania administracyjne następuje kolejno po sobie, a nie równolegle do siebie. Do uzyskania kolejnych pozwoleń lub realizacji następnego etapu prac projektowych i formalnych konieczne jest najpierw zamknięcie działań na poprzednim etapie. 

  Dopiero po wydaniu i uprawomocnieniu jednej decyzji administracyjnej oraz przygotowaniu następnego zestawu dokumentów wystąpić można o wydanie kolejnej z nich. Opracowanie projektu budowlanego dla organizowanej lakierni, czyli dokumentacji zgodnej z wymogami przepisów Prawa budowlanego stanowiącej załącznik do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, poprzedza szereg wcześniejszych działań i dwie decyzje administracyjne: decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DoŚU) i w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu (MPZPT) kolejną decyzję o warunkach zabudowy (WZ). 

  Jeżeli teren planowanej inwestycji objęty jest MPZPT, to w pierwszej kolejności pobrać należy wypis z tego planu zgodnie z numerem i obrębem lokalizacyjnym terenu inwestycji. To bardzo komfortowa sytuacja dla każdego inwestora planującego lakiernię, ponieważ już na samym początku podjętych działań bez ponoszenia kosztów poważnych opracowań sprawdzić można, czy teren lub funkcjonujący na nim budynek mogą być wykorzystane do organizacji lakierni. Przy braku MPZPT i konieczności uzyskania decyzji o warunkach zabudowy nie ma już takiego komfortu, a wystąpienie o wydanie decyzji o WZ wymaga najpierw uzyskania ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

  Do wystąpienia o wydanie DoŚU konieczne jest szczegółowe opisanie planowanej lakierni w karcie informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) lub raporcie o oddziaływaniu na środowisko, a do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy wcześniejsze otrzymanie ostatecznej DoŚU i wypełnienie wniosku o wydanie WZ, opisując w nim parametry techniczne obiektu i jego instalacji. 

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...