• ReklamaA1 - silpol v2

Szukaj

  ReklamaB1 - EcoLine 04.2021-12.2024 Bogumiła

  Normy/Prawo

  Wydanie nr: 5(133)/2021

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  ponad rok temu  15.10.2021, ~ Administrator,   Czas czytania 10 minut

  Strona 3 z 4


  Tabela 1. Tematycznie zakres wymogów formalnych przy organizacji lakierni podzielić należy na pięć poziomów.


  Tabela 2. Zakres procedur. 

  Co w przypadku, gdy jednak inwestor nie wykona wymaganych formalności dla kabiny na zewnątrz lub lakierni ciekłej zlokalizowanej wewnątrz budynku, który bez żadnych wcześniejszych uzgodnień zgłoszeń i pozwoleń administracyjnych zaadaptowany został pod funkcję lakierni? Niestety, zestaw kar administracyjnych i sankcji jest naprawdę przerażający. W zakresie procedur budowlanych to tzw. likwidacja samowoli budowlanej, a ponieważ termin ten nie funkcjonuje w przepisach prawa, tylko jest pojęciem kolokwialnym, to konkretniej chodzi tu o przywrócenie stanu poprzedniego: w niedawno wybudowanym obiekcie do stanu określonego w jego projekcie budowlanym, w obiektach starszych już funkcjonujących – przywrócenie do stanu zgodnego z nazwą funkcji takiego obiektu lub jego części, np. budynku magazynowego, gospodarczego czy nawet produkcyjnego, w co, niestety, nie wpisuje się instalacja emitująca Lotne Związki Organiczne uruchomiona bez wymaganych pozwoleń. Inspektor nadzoru budowlanego wydaje decyzję administracyjną określającą termin likwidacji takiej nielegalnej lakierni i żeby jej użytkownik zbytnio się nie ociągał, przydzielona jest kara przymuszenia sięgająca setek tysięcy złotych. Po likwidacji lakierni właściciel lub zarządca obiektu ukarany zostaje grzywną w wysokości kilku tysięcy złotych. W zakresie wymagań związanych z ochroną środowiska za wprowadzanie gazów lub pyłów z instalacji nieposiadających wymaganego pozwolenia lub zgłoszenia grozi użytkownikowi naliczenie opłaty w wysokości pięciokrotnej wartości rocznych opłat środowiskowych nawet do pięciu lat wstecz. Po naprawieniu braków lub zlikwidowaniu instalacji lakierni jej użytkownikowi wymierzona zostaje grzywna w wysokości kilku tysięcy złotych. Najsurowszą karą finansową okazać się jednak może ta za brak prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ponieważ granice jej wysokości określone ustawą wynoszą od pięciu tysięcy do jednego miliona złotych, a określenie ostatecznej wysokości tej kary leży w gestii oceny urzędnika i nie ma obecnie żadnych kryteriów ustawowych do ustalenia progów takiej kary. 

  Omawiając aspekty wymaganych przepisami procedur, pozwoleń i zgłoszeń dla lakierni zaznaczyć należy, że w praktyce nie ma możliwości zalegalizowania lakierni działającej bez wcześniej przeprowadzonych procedur formalnych. „Zalegalizować”, czyli płynnie przejść z dotychczasowej wadliwej prawnie działalności do tej w pełni legalnej, z wymaganymi przepisami pozwoleniami i zgłoszeniami. Możliwe jest jedynie wykonanie tych formalności dla nowego przedsięwzięcia, czyli w lakierni już funkcjonującej wykazania, że zaczęła ona funkcjonować z datą realizacji ostatniej z wymaganych procedur formalnoprawnych. Brak decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie, zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części to gwarantowana likwidacja takiego działu firmy ze wszystkimi konsekwencjami, jakie z tego wynikają w przypadku skutecznej kontroli odpowiedniego organu. Braki formalne w procedurach z poziomu 3, 4 i 5 wymienione w tabeli 1 nie pociągają za sobą tak radykalnych konsekwencji. Braki w dokumentacji i procedurach dotyczące zabezpieczenia ppoż. lakierni, wymogów BHP i sanepidowskich oraz wymagań dla maszyn, mimo że wiążą się z nimi mandaty, a nawet chwilowe wstrzymanie użytkowania, dają się szybko i sprawnie uzupełnić. W tabeli 2 wskazany został zakres procedur, jakich wymaga lakiernia zgodna z prawem. W kolejności ich realizacji wskazany jest wykaz wymaganych dokumentów, opracowań, pozwoleń lub zgłoszeń. 
  Dużo jest tych procedur i obowiązków spoczywających na inwestorze, właścicielu obiektu, użytkowniku instalacji, wytwórcy odpadów i pracodawcy. Czasami to jedna osoba i firma, a w innych przypadkach to obowiązki podzielone w jednej lakierni pomiędzy kilka osób lub kilka podmiotów prawnych i gospodarczych. 
  Co do kogo należy, ile trwa załatwienie wymaganych formalności i cały proces inwestycyjny, jakie są jego koszty oraz kto i co powinien opracować, opiszemy w kolejnych częściach cyklu „Legalna lakiernia. W następnej części zajmiemy się procedurą uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i opisem sytuacji, kiedy jest ona bezwzględnie wymagana, nawet gdy istniejący obiekt nie będzie przebudowywany. 
  Jeżeli konieczne jest szybkie udzielenie informacji w zakresie wymaganych formalności dla lakierni, pytania proszę kierować pod adresem: projekter@projekter.pl, a w sprawach pilnych lub kłopotliwych proszę o bezpośredni kontakt telefoniczny pod nr. tel. 601 221 760. Postaram się sprawnie pomóc. Jeżeli planowana inwestycja ma odległy termin realizacji, zachęcam do zapoznania się z treścią kolejnych części cyklu „Legalna lakiernia”, które będą ukazywać się na łamach „Lakiernictwa Przemysłowego”, zawierających opis wymaganych procedur i formalności przy organizacji i użytkowaniu lakierni (szczegóły poniżej).     

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...