• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  Reklama
  B1 - IGP 2024 Julian

  Normy/Prawo

  Wydanie nr: 5(133)/2021

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  ponad rok temu  15.10.2021, ~ Administrator,   Czas czytania 10 minut

  Strona 2 z 4

  Wykaz poziomów proceduralnych ułożony tu tematycznie zawiera w każdym ze wskazanych punktów wiele odrębnych dokumentów, pozwoleń, zgłoszeń, decyzji administracyjnych, norm bezpieczeństwa i dyrektyw. To ogromna ilość szczegółowych wymogów, które w kolejności opiszemy w następnych częściach cyklu „Legalna lakiernia”. W opisie wprowadzającym zaznaczyć należy, że podstawowe wymagania rozsiane są w 46 ustawach i rozporządzeniach oraz w ponad stu trzydziestu normach PN-EN i siedmiu dyrektywach WE! Niektóre z tych aktów prawnych wskazują wymagania dla lakierni ciekłej w dużej części swojej treści i łatwo je zidentyfikować już po samym tytule aktu prawnego, a inne tylko w kilku paragrafach i trudno je szybko odszukać. Stanowi to poważny problem dla każdego inwestora, który chciałby dowiedzieć się konkretnie, co właściwie powinien zrobić. To problem nawet dla biur projektowych, rzeczoznawców budowlanych, producentów urządzeń i ich dystrybutorów, a także dostawców technologii materiałowej. Z tego ogromu wymagań formalnych, rozrzuconych po różnych aktach prawnych i jednoczesnego ukrycia ich pod skomplikowanymi sformułowaniami legislacyjnymi dalekimi od nazw procesów technologicznych lakierowania, wynika wiele niedomówień, fałszywych interpretacji i błędnych opinii. Nieprecyzyjne stwierdzenia i błędne interpretacje prezentowane są często w trakcie spotkań handlowych inwestora z oferentami urządzeń lub materiałów, prowadząc w efekcie do poważnych problemów. Przykładem jest tu panujące powszechnie przekonanie o braku konieczności uzyskania jakiegokolwiek pozwolenia lub zgłoszenia dla kabiny lakierniczo-suszarniczej ustawionej na zewnątrz budynku, ponieważ rzekomo jest ona urządzeniem niezawiązanym z gruntem i może sobie tam stać i legalnie funkcjonować. W praktyce taka inwestycja wymaga zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu lub uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych w oparciu o kartę informacyjną przedsięwzięcia i najprawdopodobniej raportu o oddziaływaniu na środowisko. Opracowania oceny zagrożenia wybuchem, wykonania projektu budowlanego, uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i w jej następstwie pozwolenia na użytkowanie, a przed rozpoczęciem lakierowania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza lub zgłoszenia emiterów. Rok czasu i kilkanaście tysięcy złotych kosztów. Tyle dla kabiny lakierniczej postawionej pod wiatą obok budynku… tej samej, która rzekomo nie wymaga żadnych pozwoleń i zgłoszeń!

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...