• ReklamaA1 - eko color 08.11-31.12.2023 Julian

Szukaj

  Reklama
  B1 - konica minolta 18.02.2022-31.03.2023 Bogumiła

  Normy/Prawo

  Wydanie nr: 5(121)/2019

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  ponad rok temu  08.10.2019, ~ Administrator   

  Rysunek 1. Audyt Systemu Zarządzania Jakością w Laboratorium Powłok Ochronnych.

  Rysunek 1. Audyt Systemu Zarządzania Jakością w Laboratorium Powłok Ochronnych.

  Strona 6 z 6

  d) Instrukcje zakupu wyposażenia pomiarowego 
  Kolejnym bardzo lubianym przez wielu audytorów pytaniem jest to o zakupy wyposażenia pomiarowego. W celu uzyskania maksymalnej liczby punktów pracownicy laboratorium przed zakupem powinni do swoich dostawców wysyłać zapytania ofertowe ze szczegółowo opisanymi wymaganiami technicznych oraz wymaganiami BHP dotyczącymi zakupu nowych urządzeń lub usług. Doboru materiałów, wyposażenia i usług dokonuje się w oparciu o analizy:

  • Zapewnienie odpowiednich parametrów i wymagań
  • Poziom zaawansowania obsługi urządzenia 
  • Określony odpowiednio długi okres przechowywania bez utraty własności użytkowych (jest to istotne dla określenia ilości do jednorazowego zakupu)
  • Cena jest dostępna i dogodne warunki płatności
  • Materiały z różnych partii posiadają takie same własności (utrzymanie stałego standardu jakościowego)
  • Dostawca zapewnia płynność i terminowość dostaw
  • Dostawca w przeszłości uwzględniał reklamacje
  • Posiadamy pozytywne doświadczenia ze stosowania konkretnych materiałów.

  W celu ograniczenia ilości pracy związanej z audytowaniem takiego sprzedawcy zapytania ofertowe należy kierować wyłącznie do przedsiębiorstw posiadających wdrożony system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami ISO 9001 lub wyższe bądź równoważne (niekonieczne jest wtedy przeprowadzanie audytów w takiej firmie przez pracowników laboratorium). Kolejnym ważnym punktem takiej instrukcji jest posiadanie listy dostawców, w której zawarte są informacje odnośnie dostawców preferowanych, rezerwowych oraz niepożądanych – listę taką sporządza się na podstawie oceny zakupionych towarów, terminowości, ceny i innych parametrów (szczegółowy opis zawiera książka VDA 2). Ponadto należy posiadać umowy z dostawcami zawierające informacje dotyczące sposobów dostaw, reklamacji, obsługi gwarancyjnej oraz obsługi pogwarancyjnej.  

  e) Zarządzanie reklamacjami wg ISO 10002 
  Ostatnim punktem dotyczącym instrukcji jest pisemna informacja odnośnie reklamacji ze strony klienta laboratorium. Musi być w niej opisane, jak postępujemy z taką reklamacją, kto ją poprowadzi, jak odtwarzane są wyniki pomiarów (kto, czym, kiedy, w jakich warunkach dokonywał pomiarów, czy posiadał odpowiednie kwalifikacje, czy urządzenia były skalibrowane i wywzorcowane) oraz jak zostaną wdrożone działania korygujące i zapobiegawcze w celu niepowtórzenia się takiej niezgodności, a także ocena wdrożonych działań naprawczych. Konieczne jest również dokumentowanie, ocenianie oraz eliminowanie takich reklamacji. Często używanym narzędziem jakościowym do rozwiązywania takich problemów jest raport wymyślony przez amerykańskie wojsko podczas zimnej wojny – raport 8D (według analizy Światowego Forum Ekonomicznego, complex problem solving, czyli rozwiązywanie złożonych problemów jest jedną z dziesięciu najbardziej pożądanych umiejętności w nadchodzącym 10-leciu). 

  W części drugiej opisane zostaną analizy systemu pomiarowego na konkretnych przykładach, statystyczna ocena procesu oraz jak przeprowadzić audyt wewnętrzny i opracować końcowe wyniki.              

  GALERIA ZDJĘĆ

  Rysunek 2. Przykładowe oznaczanie w laboratorium „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony”.
  Rysunek 3. Przykładowe oznaczanie szafki z materiałami niebezpiecznymi.
  Rysunek 4. Oznaczanie stanowiska pomiarowego.
  Rysunek 5. Karta kalibracji narzędzi kontrolno-pomiarowych.
  Rysunek 6. Przykładowe znakowanie narzędzia kontrolno-pomiarowego.
  Rysunek 7. Przykładowa instrukcja pomiarowa.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...