• ReklamaA1 - eko color 08.11-31.12.2023 Julian

Szukaj

  ReklamaB1 - EcoLine 04.2021-04.2023 Bogumiła

  Normy/Prawo

  Wydanie nr: 5(121)/2019

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  ponad rok temu  08.10.2019, ~ Administrator   

  Rysunek 1. Audyt Systemu Zarządzania Jakością w Laboratorium Powłok Ochronnych.

  Rysunek 1. Audyt Systemu Zarządzania Jakością w Laboratorium Powłok Ochronnych.

  Strona 5 z 6

  Instrukcje postępowania z wyrobem

  Kolejnym bardzo rozbudowanym punktem audytu są instrukcje, na podstawie których laboratorium powinno wykonywać swoją pracę:

  a) Przygotowanie próbek do badań oraz warunki ich przeprowadzania
  Każdy element powinien być badany zgodnie z instrukcją kontroli, może ona występować w różnych formach, czy to opisu postępowania krok po kroku w wersji pisanej, czy też w postaci karty pomiarowej z opisem czynności, czy też w postaci instrukcji graficznej. Nieważne, jaka będzie to forma. Istotnym elementem jest jednak to, by pracownik był świadomy, jak element należy przygotować po dostarczeniu do laboratorium (jeśli tak, to za pomocą jakiej myjki i jakich środków), czy element ma pozostać w laboratorium – określony czas w celu wysezonowania. Czynności te powinny znaleźć swoje odbicie w raporcie z badań w punkcie opisującym stan dostawy oraz przygotowanie próbki do badań. Z przyjęć towarów próbek powinny powstać zapisy z informacjami, kto przyjął dane elementy, w jakim stanie dostawa została dostarczona oraz podać termin dostawy itp.

  b) Plan badań
  Same czynności kontrolne również powinny zostać opisane w instrukcji (czyli jakim typem narzędzi mierzymy, jaką wartość, w jakich warunkach, gdzie zapisujemy wyniki pomiarów oraz jak powinien wyglądać raport końcowy).  Dodatkowo laboratorium powinno posiadać jak najbardziej szczegółowy plan badań i na jego podstawie rozdzielać pracę poszczególnym pracownikom posiadającym wymagane uprawnienia. W takim planie powinien być określony czas na wykonanie badania. Jeśli pracownik nie jest w stanie wykonać badania w ustalonym czasie, trzeba się przyjrzeć takiemu procesowi, gdyż mogą to być pierwsze oznaki awarii sprzętu, nieodpowiednich warunków atmosferycznych bądź utraty odpowiednich zdolności ze strony pracownika (np. pogorszenia się wzroku kontrolera).

  c) Uprawnienia personelu (matryca kwalifikacji) oraz odpowiedzialność
  Wszystkie badania powinny być przeprowadzane przez personel uprawniony do badań oraz posiadający odpowiednie kwalifikacje (certyfikaty ukończenia wymaganych kursów, np.: kurs na certyfikowanego kontrolera powłok ochronnych czy też dyplom FROSIO), w przypadku wizualnej oceny spoin dyplom VT1+2. Podczas audytu wszystkie te certyfikaty powinny być dostępne bezpośrednio w laboratorium w celu ograniczenia do minimum czasu na szukanie potrzebnych dokumentów. Dodatkowo wraz z matrycą kwalifikacji należy przedstawić dokument  zawierający informacje upoważniającą pracownika do wykonania konkretnych badań. Z opracowanego formularza powinny wynikać również zastępstwa w trakcie nieobecności pracowników. 

  GALERIA ZDJĘĆ

  Rysunek 2. Przykładowe oznaczanie w laboratorium „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony”.
  Rysunek 3. Przykładowe oznaczanie szafki z materiałami niebezpiecznymi.
  Rysunek 4. Oznaczanie stanowiska pomiarowego.
  Rysunek 5. Karta kalibracji narzędzi kontrolno-pomiarowych.
  Rysunek 6. Przykładowe znakowanie narzędzia kontrolno-pomiarowego.
  Rysunek 7. Przykładowa instrukcja pomiarowa.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...