• ReklamaA1 - eko color 08.11-31.12.2023 Julian

Szukaj

  Reklama
  B1 - IGP 02.02-31.12 Julian

  Normy/Prawo

  Wydanie nr: 5(121)/2019

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  ponad rok temu  08.10.2019, ~ Administrator   

  Rysunek 1. Audyt Systemu Zarządzania Jakością w Laboratorium Powłok Ochronnych.

  Rysunek 1. Audyt Systemu Zarządzania Jakością w Laboratorium Powłok Ochronnych.

  Strona 4 z 6

  Opis stanowisk 

  Wszystkie stanowiska badawcze powinny zostać dobrze zorganizowane oraz opisane, jak i umieszczone na planie laboratorium. Pomocną metodą w organizacji miejsca pracy jest 5S (selekcja/sortowanie + systematyka + sprzątanie + standaryzacja + samodyscyplina/samodoskonalenie) – pomaga to utrzymać narzędzia pomiarowe w nienagannej kondycji oraz jest pomocne w bardzo szybkim lokalizowaniu uszkodzeń naszego sprzętu badawczego. 
  Dobrą praktyką podczas audytu jest ułożenie świadectw wzorcowania w wersji oryginalnej oraz skopiowanie w celu szybkiego przedstawienia go kontrolerowi (wersja skopiowana może zostać wręczona kontrolerowi w celu załączenia go jako dowodu audytu potwierdzającego, iż dokonujemy wzorcowania narzędzi kontrolno-pomiarowych). Dzięki takiemu przygotowaniu czas poświęcony na tę część audytu skróci się do minimum. 

  Lista wzorcowań i kalibracji 

  Kolejnym pewnym pytaniem adresowanym do personelu laboratorium jest to dotyczące kalibracji sprzętu pomiarowego przed badaniami. Konieczne jest tu wskazanie dowodu przeprowadzenia takiego sprawdzania. Częstą praktyką jest wypełnianie przez pracowników karty kalibracji umieszczonej na stanowisku pomiarowym. Tak jak na fotografii: mamy tam wypisane czynności,  które należy wykonać przed każdorazowym użyciem, np. warstwomierza ultradźwiękowego. Po dokonaniu sprawdzania pracownik uzupełnia tabelę odpowiadającą danemu urządzeniu. Czynności te pozwalają na stwierdzenie, czy urządzenie jest sprawne i nie posiada wad, które mogłyby zafałszować wyniki pomiarów. Jeślibyśmy tego nie robili, to po przeprowadzeniu wzorcowania (które przykładowo wykonujemy raz na dwa lata) dałoby ono wynik negatywny. Musielibyśmy uznać, że wszystkie badania wykonywane przez ten okres były badaniami, których wyniki są niewiarygodne. 

  Kolejnym pytaniem po kalibracji zawsze jest wzorcowanie. Należy wtedy przedstawić audytorowi prowadzony harmonogram wzorcowania, którego przykład mamy poniżej. Musi on zawierać nazwę urządzenia, jego znak identyfikacyjny, datę ostatniego wzorcowania, datę kolejnego planowanego wzorcowania oraz miejsce, jak i jego użytkownika/użytkowników. Narzędzia laboratoryjne możemy podzielić na trzy klasy wzorcowań: 

  • Kl. 0 – urządzenia, na podstawie których badamy inne urządzenia (do klasy 0 należą np. folie wzorcowe, używane tylko w kontroli narzędzia klasy 1 oraz 2) – wzorcowanie w zewnętrznym laboratorium akredytowanym wykonujemy np. co dwa lata
  • Kl. 1 – urządzenia, które są wywzorcowane za pomocą narzędzia z klasy 0, przy ich pomocy przeprowadzamy większość badań laboratoryjnych – wzorcowanie wykonujemy np. raz w roku z uwagi na częste użytkowanie narzędzia 
  • Kl. 2 – urządzenia, którymi wykonujemy pomiary zgrubne (mają one tylko na celu stwierdzenie, czy dany element ma długość np. 100 mm czy 200 mm).

  GALERIA ZDJĘĆ

  Rysunek 2. Przykładowe oznaczanie w laboratorium „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony”.
  Rysunek 3. Przykładowe oznaczanie szafki z materiałami niebezpiecznymi.
  Rysunek 4. Oznaczanie stanowiska pomiarowego.
  Rysunek 5. Karta kalibracji narzędzi kontrolno-pomiarowych.
  Rysunek 6. Przykładowe znakowanie narzędzia kontrolno-pomiarowego.
  Rysunek 7. Przykładowa instrukcja pomiarowa.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...