• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  ReklamaB1 - EcoLine 04.2021-04.2023 Bogumiła

  Normy/Prawo

  Wydanie nr: 5(121)/2019

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  ponad rok temu  08.10.2019, ~ Administrator   

  Rysunek 1. Audyt Systemu Zarządzania Jakością w Laboratorium Powłok Ochronnych.

  Rysunek 1. Audyt Systemu Zarządzania Jakością w Laboratorium Powłok Ochronnych.

  Strona 3 z 6

  Przygotowanie tych dokumentów przed wizytą audytora umocni nasz wizerunek stanowiska pracy zbudowanego  jako miejsce, które podchodzi z pełnym profesjonalizmem oraz otwartością do przeprowadzanej kontroli. 
  Ponadto należy pamiętać i być świadomym tego, że jeżeli ma się wątpliwości odnośnie wymagań stawianych podczas audytu przez kontrolera, to należy pytać o punkt normy lub dokumentu, w którym dane wymaganie jest opisane. Nie należy obawiać się takich pytań, bo audytor jest tylko człowiekiem i może inaczej interpretować dany zapis.  
  Pamiętajmy jednak, że lista pytań jest jedynie pomocą (matrycą), która pomoże nam oraz audytorowi opanować cały zakres wizyty. 
  Audytor powinien wykazywać się elastycznością w komunikacji z różnymi ludźmi, obserwować pracę i warunki jej wykonywania. Przy audytowaniu osób z poziomu III nie może uczestniczyć osoba z poziomu I i na odwrót. Niezależnie od poziomu audytu, na którym jesteśmy, zadawane pytania powinny być jasno sprecyzowane, otwarte, niemogące sugerować odpowiedzi „tak”, „nie”.

  Spotkanie otwierające

  Wiadomo, iż większość z nas jest wzrokowcami. Wiemy również, że nieporządek w laboratorium będzie wzbudzał niepewność co do wyników badań i przeciwnie, jeśli w laboratorium panuje porządek, wzbudza to zaufanie. Z audytorami jest dokładnie tak samo, dlatego przed przybyciem kontroli należy dokonać bardzo dokładnego porządkowania wszystkich zakamarków naszego miejsca pracy. Dodatkowo należy opisać każde z pomieszczeń w laboratorium, np.: „Laboratorium powłok ochronnych” oraz umieścić naklejki „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony”,  jak i informację o tym, kto jest pracownikiem danego pomieszczenia.

  Dodatkowo przy wejściu, w dobrze widocznym miejscu, powinny być umieszczone instrukcje BHP oraz ppoż. Dobrze widzianym dokumentem jest również plan laboratorium z opisanymi stanowiskami. Dowodzi on tego, że panujemy nad tym, gdzie odbywają się poszczególne badania. 
  Kolejnym wymaganym elementem jest oznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz, jeśli to konieczne, dróg transportowych.
  Pamiętać należy również, iż wszystkie pojemniki zawierające środki chemiczne powinny stać na specjalnie do tego przygotowanych tackach, zapewni to ochronę przed dostaniem się substancji niepożądanych do podłoża czy też zapobiegnie wypadkowi w postaci upadku.
  Kolejnym punktem, który podnosi ocenę w oczach kontrolera, jest oznaczenie pól odkładczych oraz ich opisanie: 

  • „Wyroby do kontroli” 
  • „Wyroby skontrolowane zgodne” 
  • „Wyroby skontrolowane niezgodne”.    

  GALERIA ZDJĘĆ

  Rysunek 2. Przykładowe oznaczanie w laboratorium „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony”.
  Rysunek 3. Przykładowe oznaczanie szafki z materiałami niebezpiecznymi.
  Rysunek 4. Oznaczanie stanowiska pomiarowego.
  Rysunek 5. Karta kalibracji narzędzi kontrolno-pomiarowych.
  Rysunek 6. Przykładowe znakowanie narzędzia kontrolno-pomiarowego.
  Rysunek 7. Przykładowa instrukcja pomiarowa.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...