• Reklama
  A1 - eko color 08.11-31.12.2023 Julian

Szukaj

  Reklama
  B1 - konica minolta 18.02.2022-31.12.2024 Bogumiła

  Normy/Prawo

  Wydanie nr: 5(121)/2019

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  ponad rok temu  08.10.2019, ~ Administrator,   Czas czytania 12 minut

  Rysunek 1. Audyt Systemu Zarządzania Jakością w Laboratorium Powłok Ochronnych.

  Rysunek 1. Audyt Systemu Zarządzania Jakością w Laboratorium Powłok Ochronnych.

  Strona 1 z 6

  System zarządzania jakością w laboratorium powłok ochronnych, część 1

  Przedsiębiorstwo Metal-Fach, z uwagi na ciągły rozwój, postanowiło zainwestować w laboratoria prowadzone zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001 oraz ISO 17025, a także w personel, który odbył wiele szkoleń zakończonych egzaminami w celu potwierdzenia umiejętności. Efektem było uzyskanie dyplomów, m.in. audytorów zewnętrznych, a także pozytywne wyniki audytów przeprowadzanych przez klientów spółki Metal-Fach.

  Wiele przedsiębiorstw produkcyjnych jest obecnie dostawcą usług lakierowania, część wykorzystywana jest do ochrony przed korozją pojazdów samochodowych, maszyn oraz konstrukcji stalowych. Każdy z odbiorców chce mieć pewność, że wyroby dostarczane do jego zakładu będą spełniały założone normy jakościowe. W celu potwierdzenia tego faktu tworzone lub wynajmowane jest laboratorium, które musi posiadać odpowiednio wykształcony personel oraz urządzenia do stwierdzenia, czy wyrób spełnia wymagania, czy też nie. W tym celu przeprowadzane są audyty (wewnętrzny oraz zewnętrzny), które są częścią nieustannego procesu zapewnienia jakości zgodnie z wytycznymi norm ISO 9001, ISO 17025, ISO 1090, standardu IATF 16949 oraz VDA 6.3 czy też normy Qualisteelcoat. Laboratorium z wdrożonym systemem zarządzania jakością wymaga certyfikacji (kontroli). Weryfikacja jest jedną z części cyklu PDCA, czyli ciągłego doskonalenia. Informacje te mają na celu ocenienie realizacji wdrożonych procesów oraz zwrócenie uwagi na pewne zmiany i wskazanie kierunku dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.

  Metody audytowania oraz najczęściej zadawane pytania przez przemysł samochodowy 

  Metod audytowania jest bardzo wiele, zależnie od wymagań normy, zgodnie z którą przeprowadzana jest kontrola laboratorium. Jednym z narzędzi jakościowych jest 5 WHY (pięciokrotnie zadawanie pytania „dlaczego”) i stosuje się je, by dojść do sedna problemu. Występuje również rozbudowana metoda „siostra” 5W2H. W tej metodzie zadajemy siedem pytań:

  1. What (co)
  2. Who (kto)
  3. Where (gdzie)
  4. When (kiedy)
  5. Why (dlaczego)
  6. How (jak)
  7. How many (jak dużo).

  Dzięki tym metodom audytor może przy pomocy „kropli drążyć skałę” i wskazać, gdzie naprawdę leży problem z określonym pomiarem. 
  Popularnymi pytaniami kontrolnymi są:

  • Czy wybierani są jedynie sprawdzeni jakościowo dostawcy?
  • Czy uzgodniono warunki dostaw i czy zostały one wprowadzone?
  • Czy produkty i usługi z zewnątrz posiadają niezbędne atesty/certyfikaty?
  • Czy jakość produktów i usług z zewnątrz jest zapewniona?
  • Czy materiały i produkty są prawidłowo składowane?
  • Czy pracownicy posiadają odpowiednie kompetencje i kwalifikacje do postawionych zadań?
  • Czy projekt przeszedł drogę od koncepcji do wdrożenia, a jej wiarygodne rozpoczęcie jest zapewnione? 
  • Czy materiały/towary przychodzące są odpowiednio składowane, a środki transportu/ustalony sposób pakowania odpowiednie do specjalnych charakterystyk towaru?
  • Czy niezbędne oznaczenie, opisy, atesty są odpowiednio przydzielone do przychodzącego materiału?
  • Czy specyfikacje planów kontroli są kompletne oraz efektywnie wprowadzone?
  • Czy wiadomo, jak postępować z wadliwymi detalami?
  • Czy przepływ materiału oraz detale są zabezpieczone przed pomieszaniem?
  • Czy pracownicy są w stanie spełnić postawione przed nimi zadania?
  • Czy są zapewniono odpowiednie zasoby ludzkie?
  • Czy wymagania specjalne klientów mogą zostać potwierdzone posiadanymi urządzeniami badawczymi?
  • Czy są zapewnione przeglądy urządzeń badawczych?
  • Czy wymagania jakościowe mogą być efektywnie kontrolowane za pomocą obecnych przyrządów pomiarowych oraz możliwości laboratorium? 
  • Czy stanowiska pracy oraz inspekcyjne są odpowiednie do potrzeb?
  • Czy dane dotyczące jakości i procesów są zbierane w sposób umożliwiający ich analizę?
  • Czy w przypadku odchylenia od wymagań procesu analizowane są przyczyny oraz efektywność działań naprawczych?
  • Czy procesy są regularnie audytowane?
  • Czy produkty, komponenty są składowane w odpowiedni sposób oraz czy środki transportu oraz pakowanie są odpowiednie dla charakterystyk specjalnych danego komponentu?
  • Czy niezbędne zapisy/zwolnienia są utrzymywane?
  • Czy wszystkie wymagania dotyczące Systemu Zarządzania Jakością produktu i procesu są spełnione?
  • Czy zapewniona jest obsługa klienta?
  • Czy analizuje się wady w przypadku odchyleń jakościowych, reklamacji? Czy działania naprawcze są wprowadzane efektywnie?

  GALERIA ZDJĘĆ

  Rysunek 2. Przykładowe oznaczanie w laboratorium „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony”.
  Rysunek 3. Przykładowe oznaczanie szafki z materiałami niebezpiecznymi.
  Rysunek 4. Oznaczanie stanowiska pomiarowego.
  Rysunek 5. Karta kalibracji narzędzi kontrolno-pomiarowych.
  Rysunek 6. Przykładowe znakowanie narzędzia kontrolno-pomiarowego.
  Rysunek 7. Przykładowa instrukcja pomiarowa.

  Komentarze (1)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik