• ReklamaA1 - eko color 08.11-31.12.2022 Julian

Szukaj

  Reklama
  B1 - IGP 01.10 - 31.12 Julian

  Normy/Prawo

  Wydanie nr: 2(100)/2016

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  ponad rok temu  15.03.2016, ~ Administrator   

  Strona 1 z 4

  BHP – czy i co planować?    

  Dawne to czasy, gdy podstawą wejścia na budowę i rozpoczęcia robót, nawet z bogatą chemią materiałową stosowaną w technologiach antykorozyjnych, była odręcznie wypisana przepustka osobowa z bramy wraz z załączonym wykazem wwożonego sprzętu i materiałów.

  Obecnie wydanie przepustek i kwitów wwozowych poprzedza długotrwała procedura wstępna, obejmująca behapowskie szkolenia inwestorskie i różnorodne kontrole obejmujące jakość wprowadzanego sprzętu, własności przewidzianych do użycia materiałów oraz – co chyba najtrudniejsze – analizę treści i zatwierdzanie dokumentów wykonawczych. Wśród nich najmniej problematyczne są dokumenty techniczne, natomiast – co tajemnicą żadną nie jest – o tym, że łatwiej wymalować wnętrze choćby najwyższego komina niż uzyskać akceptację dla dokumentów behapowskich na to malowanie wie każdy, kto z tym kominem porać się zamierza.
  Pomijając indywidualne żądania inwestorskie odnośnie wymaganej kontraktami i przedkładanej do zatwierdzenia dokumentacji behapowskiej wydawanej dla budowy, jej podstawę stanowi Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, popularnie zwany „biozem”, którego przewaga nad innymi planami w tym, iż w świetle obowiązującego prawa opracowanie BIOZ-u jest obowiązkiem ustawowym.[1]
  Prawo wymaga, by kierownik budowy przed rozpoczęciem prac sporządzał lub zapewnił sporządzenie dokumentu opisującego zasady bezpiecznej pracy z uwzględnieniem specyfiki obrabianego obiektu ze szczególną analizą warunków robót wykonywanych w funkcjonujących zakładach przemysłowych. Ten sam dokument narzuca obligatoryjność sporządzania planu, jeżeli roboty są obciążone wysokim ryzykiem i obfitują w zagrożenia dla zdrowia pracowników lub środowiska naturalnego, przy czym zawsze jeśli występują zagrożenia upadku z wysokości, kontaktu z chemikaliami o niebezpiecznym działaniu na organizm ludzki lub mogącymi tworzyć mieszaniny wybuchowe, a także jeśli pracochłonność robót przekracza 500 osobodni roboczych względnie wymaga zatrudnienia co najmniej 20 pracowników.

  Powyższe wymagania jednoznacznie kwalifikują roboty antykorozyjne do grupy z obligatoryjnym planem BIOZ, tym bardziej, że jego projekt jest często obowiązkową częścią składową ofert przetargowych sporządzanych jeszcze przed pozyskaniem zamówienia. Od strony formalnoprawnej strukturę i zawartość planu BIOZ narzuca rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia[2] wymagające, by w skład planu BIOZ jako elementy zasadnicze wchodziły:
  1) Strona tytułowa, zawierająca:
  a) nazwy oraz adresy inwestora i obiektu
  b) dane personalne i kontaktowe kierownika budowy – autora planu lub osoby i podmiotu sporządzającego plan w jego zastępstwie

  Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 0

  • 0
   ZADOWOLONY
  • 0
   ZASKOCZONY
  • 0
   POINFORMOWANY
  • 0
   OBOJĘTNY
  • 0
   SMUTNY
  • 0
   WKURZONY
  • 0
   BRAK SŁÓW

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...