• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  Reklama
  B1 - IGP 2024 Julian

  Normy/Prawo

  TEMAT MIESIĄCA

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  Lakiernictwo Ciekłe

  ponad rok temu  16.06.2023, ~ Administrator,   Czas czytania 4 minuty

  Strona 2 z 3

  Przepływ powietrza nad całą powierzchnią roboczą powinien być na tyle jednolity, na ile to możliwe w celu minimalizacji powstawania wirów wewnątrz kabiny lakierniczej. Można to osiągnąć przez: 

  • konstrukcję plenum; 
  • usunięcie przeszkód, które wpływają na przepływ powietrza; 
  • środki kierunkowania przepływu powietrza; 
  • jednolity rozkład temperatury powietrza wewnątrz kabiny lakierniczej (np. poprzez zainstalowanie wentylatora za systemem grzewczym); 
  • zwiększenie wysokości wewnętrznej kabiny lakierniczej wentylowanej pionowo; 
  • środki do zapobiegania nagrzewaniu ścian kabiny lakierniczej; 
  • zapewnienie takiego umiejscowienia obiektów roboczych, by zredukować zakłócenia przepływu powietrza. 

  Jednolity przepływ powietrza może być zakłócany przez operatorów, obiekty robocze, przenośnik i proces lakierowania.

  Wymagany przepływ powietrza musi być monitorowany. Należy zapewnić interfejs umożliwiający sprzężenie wentylacji wymuszonej z systemem lakierowania. System lakierowania może działać tylko wtedy, gdy działa wentylacja wymuszona i spełnione są wymagania przepływu powietrza. Wentylacja wymuszona nie może być wyłączana przed upływem czasu rozrzedzenia (patrz załącznik I do normy).
  Kabiny lakiernicze muszą być wyposażone w wentylację wymuszoną w celu ograniczenia stężenia substancji palnych do wartości poniżej określonego procentu DGW. Wymagany przepływ powietrza należy monitorować. 
  Należy zapewnić interfejs umożliwiający sprzężenie wentylacji wymuszonej: 

  • z lakierowaniem i 
  • ze źródłem wysokiego napięcia wyposażenia do lakierowania elektrostatycznego.

  Wentylacja musi zapewniać ograniczenia martwych stref podczas procesu lakierowania. Dodatkowo zgodnie z załącznikiem H normy producent dopuszczając kabinę do użytkowania powinien przeprowadzić określenie czasu oczyszczania kabiny lakierniczej przy użyciu dymu (czas potrzebny do oczyszczenia wewnętrznej przestrzeni całkowicie zamkniętej kabiny lakierniczej z dymu poprzez działanie wentylacji wymuszonej). 
  Wyposażenie elektryczne musi być zgodne z EN 60204-1:2006. Wszystkie elementy przewodzące muszą zostać uziemione do równego potencjału. Izolacja wyposażenia elektrycznego musi być odporna na rozpuszczalniki i inne płyny. Wyposażenie elektryczne musi być chronione przed zewnętrznymi wpływami mechanicznymi.  
  Podłogi powierzchni roboczych muszą posiadać oporność mniejszą niż 100 MΩ.
  Dla łączonych kabin lakierniczo-suszarniczych wyposażonych w źródła promieniowania IR lub UV służące do suszenia, narażenie na promieniowanie musi być minimalizowane poprzez odpowiednie zaprojektowanie i konstrukcję. 
  Dla kwestii związanych z suszeniem zastosowanie mają wymagania EN 1539:2015.
  Organizując przestrzeń dla kabin lakierniczych, wskazane jest zaczerpnięcie opinii specjalistów z branży ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej. Pozwoli to zminimalizować ryzyko zagrożenia oraz ewentualnych problemów związanych z roszczeniem ubezpieczenia, gdy do pożaru już dojdzie.                 

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...