• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  Reklama
  B1 - IGP 2024 Julian

  Normy/Prawo

  TEMAT MIESIĄCA

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  Lakiernictwo Ciekłe

  ponad rok temu  16.06.2023, ~ Administrator,   Czas czytania 4 minuty

  Strona 1 z 3

  Wymagania według normy PN-EN 16985:2019-02

  Kilka lat temu, bo w 2019 roku, powstała nowa europejska norma przedstawiająca wiele wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy kabin lakierniczych, i to nie tylko pożarowego i wybuchowego. Mimo że upłynęły już trzy lata, dla większości użytkowników z branży jest to temat nieznany, co – niestety – przekłada się na stale występujące przypadki pożarów w lakiernictwie.

  PN-EN 16985:2019-02 Kabiny malarskie do natryskiwania organicznego materiału powlekającego − Wymagania bezpieczeństwa.

  Ta europejska norma dotyczy wszelkich istotnych zagrożeń, sytuacji zagrożenia i wydarzeń niebezpiecznych związanych z kabinami lakierniczymi służącymi do aplikacji organicznych cieczy i proszków służących do powlekania, gdy są one używane w sposób i w warunkach przewidzianych przez producenta, włączając w to rozsądnie przewidywalne użytkowanie nieprawidłowe.
  W tej normie nie ujęto istotnego ryzyka związanego z procesem suszenia w kabinach lakierniczo-suszarniczych, ale ujęto je w EN 1539:2015.

  Norma nie dotyczy: 

  • przestrzeni do nanoszenia ciekłych organicznych wyrobów lakierowych, które są ograniczone tylko jedną ścianą wykorzystaną do wyprowadzenia wentylacji wyciągowej; 
  • platform przymocowanych do kabin lakierniczych (np. do poprawek); 
  • kabin do nanoszenia materiałów kłaczkowych (patrz EN 50223:2015); 
  • kabin lakierniczych z przepływem powietrza od pionowego wlotu do poziomego wyciągu lub od poziomego wlotu do pionowego wyciągu.

  Czyli dotyczy poziomego nawiewu i poziomego wywiewu

  lub pionowego nawiewu i pionowego wywiewu. 

  Dla kabin lakierniczych należy przeprowadzić obliczenia zgodnie z załącznikiem C (obliczeniowe średnie stężenie substancji palnych). Zależy ono od wydajności pistoletów natryskowych w kg/h oraz od ilości świeżego nawiewanego powietrza do kabiny – nie powietrza wyciąganego!
  Kabiny lakiernicze muszą być zaprojektowane w taki sposób, by zapobiegać ucieczkom powietrza zawierającego pary, aerozole lub proszek powlekający w celu zapobiegania powstawaniu atmosfer o niebezpiecznych stężeniach substancji w zakładzie. Powietrze wyciągane z kabin lakierniczych do powlekania materiałem ciekłym musi być usuwane do atmosfery. Zewnętrzne czerpnie powietrza i kanały wyciągowe muszą być zaprojektowane i umiejscowione w taki sposób, by zapobiegać recyrkulacji zanieczyszczonego powietrza. Należy wziąć pod uwagę przeważający kierunek wiatru w danej lokalizacji. Materiał filtracyjny systemu odzysku proszku musi zapewniać, że resztkowe stężenie proszku w powietrzu recyrkulowanym do budynku jest niższe niż 10% granicznych wartości narażenia. 

  W przypadku kabin lakierniczych wentylowanych pionowo powietrze musi być kierowane z góry do dołu. Powietrze przez otwory musi być kierowane od zewnątrz do wewnątrz. Jeśli operator będzie poruszał się wokół obiektu roboczego, wentylacja musi być pionowa. Kabiny lakiernicze z zagłębieniami roboczymi muszą być wentylowane pionowo. Wybór kierunku przepływu powietrza w zagłębieniu, w górę lub w dół, musi być podyktowany minimalizacją ilości substancji niebezpiecznej w strefie oddychania operatora. Można to osiągnąć poprzez rozważenie geometrii obiektu roboczego i wymiarów zagłębienia.

  Kabina lakiernicza musi być zaprojektowana na działanie wyłącznie ze świeżym powietrzem.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...