• Reklama
  A1 - eko color 08.11-31.12.2023 Julian

Szukaj

  Reklama
  B1 tiger-coating 18.08.2022-24.01.2023 Julian przedłużony do końca 2023

  Galwanotechnika

  Wydanie nr: 2(106)/2017

  Artykuły branżowe

  Galwanotechnika

  ponad rok temu  20.04.2017, ~ Administrator,   Czas czytania 3 minuty

  Nowe procesy – alkaliczny cynk-nikiel

  Firma KIESOW DR. BRINKMANN wprowadziła niedawno dwa nowe procesy cynku-niklu alkalicznego przy zastosowaniu produktów OPAL 5000 oraz OPAL 7000. Podczas gdy OPAL 5000 nadaje się szczególnie do aplikacji bębnowych, OPAL 7000 stosowany jest w aplikacjach zawieszkowych. Uzyskane w przedstawionych procesach powłoki można poddać różnym procesom wykończenia.
   

  Produkty do systemów bębnowych i zawieszkowych

  Z uwagi na szczególne właściwości produktu OPAL 5000, nadaje się on zwłaszcza do systemów bębnowych. W pierwszej kolejności należy tutaj wskazać na wyśmienity rozkład grubości powłoki. Dochodzą do tego zarówno nadzwyczaj równomierny rozkład niklu w całym obszarze gęstości prądu, jak też występująca plastyczność nałożonych powłok cynku-niklu. Bardzo ważny jest także atrakcyjny stosunek stężeń cynku do niklu w elektrolicie zapewniający osiąganie wymaganej zawartości niklu w powłoce na poziomie 12-15%.
  Dla celów procesu technologicznego opracowano ponadto własny dodatek wybłyszczający wykazujący swoje działanie szczególnie w obszarach o niskich gęstościach prądu. Dzięki temu powłoka wykazuje doskonały rozkład i wgłębność połysku. Ma to bardzo istotne znaczenie przy obróbce powierzchni wewnętrznych elementów drążonych oraz gwintów wkrętów i śrub, gdzie dochodzi zazwyczaj do osadzania szaromatowych powłok cynku-niklu.

  Reklama
  Śródtekstowy - xrite 14.09-27.09 Julian
  Jeżeli dla produkowanych detali wymagany jest wysoki stopień połysku, dostępny jest ponadto uniwersalny dodatek wybłyszczający działający w całym zakresie gęstości prądu.
  OPAL 7000 stanowi produkt opracowany szczególnie dla systemów zawieszkowych. Charakteryzuje się bardzo wysoką przyczepnością powłok galwanicznych, co pozwala na prowadzenie procesu z zastosowaniem wysokich gęstości prądu (>2 A/dm²). Do technologii przekonują uzyskiwane bardzo jasne i atrakcyjne wizualnie powłoki cynku-niklu, charakteryzujące się ponadto bardzo dobrym rozkładem grubości powłoki oraz równomiernym rozkładem niklu w całym obszarze gęstości prądowych. Szczególną właściwość stanowi prowadzenie procesu z różnymi stopniami połysku, bez negatywnego wpływu na wymagane właściwości powłok. Pozwala to na uzyskiwanie powłok stopowych zarówno o wyglądzie technicznym, jak i o wysokim połysku. W obu tych przypadkach zachowana jest plastyczność pokrytych elementów.

  Oszczędności na kosztach dzięki ekonomicznej obróbce wykańczającej

  Oprócz opisanych tutaj systemów OPAL 5000 oraz OPAL 7000, dostępne są także odpowiednie produkty do obróbki wykańczającej. Szereg produktów z serii PROSEAL charakteryzuje się ekonomicznym prowadzeniem produkcji. W przypadku PROSEAL XZ 500 mamy do czynienia z pasywacją transparentną. System pasywacji pozwala na znaczne zwiększenie odporności na korozję powłok cynku oraz powłok stopów cynku. PROSEAL XZ 500 jest wielofunkcyjną pasywacją uniwersalną dla powłok cynku, cynku-żelaza i cynku-niklu, pozwalającą na redukcję kosztów magazynowych i manipulacyjnych. Ekonomiczność tej pasywacji osiągana jest dzięki niskiej temperaturze, niewielkim stężeniom roztworu, jak i długim okresom eksploatacji.

  Kolejnym elementem składowym serii PROSEAL jest CF 500. Jest to pasywacja czarna powłok cynku-niklu wytwarzanych w procesach alkalicznych i kwaśnych. Produkt nie zawiera związków chromu (VI) oraz kobaltu i pozwala na osiąganie równomiernych powłok pasywacyjnych o głębokiej czerni, również bez dodatkowej obróbki wykańczającej. Dodatkowe uszczelnienie pozwala na uzyskiwanie błyszczących powłok o bardzo wysokiej odporności na korozję.
  Takim uniwersalnym uszczelnieniem jest np. SURFASEAL WL 300. Jest to płynny koncentrat na bazie organicznej, nadający elementom po pasywacji czarnej i transparentnej wyraźnie lepszy wygląd oraz znacznie lepszą ochronę przeciwkorozyjną. Uszczelnienie to charakteryzuje się bardzo dobrą spływalnością, co pozwala na unikanie – szczególnie w systemach zawieszkowych – tworzenia się tak zwanej ostatniej kropli. Obróbka wykańczająca przy użyciu SURFASEAL WL 300 pozwala na znaczne przekraczanie wymagań odnośnie ochrony przeciwkorozyjnej stawianych przez powszechnie stosowane normy przemysłu samochodowego.              

  Arkadiusz Ptak
  Metallchemie Polska Sp. z o.o.

  GALERIA ZDJĘĆ

  Różne stopnie połysku OPAL 7000.
  Specjalny dodatek wybłyszczający działa szczególnie pozytywnie we wnętrzu elementów drążonych.
  Pasywacja transparentna PROSEAL XZ 500.
  Pasywacja czarna różnych elementów.
  Uszczelnienie przy użyciu SURFASEAL WL 300.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...