• Reklama
  A1 - eko color 08.11-31.12.2023 Julian

Szukaj

  Reklama
  B1 tiger-coating 18.08.2022-24.01.2023 Julian przedłużony do końca 2024

  Antykorozja

  Wydanie nr: 1(99)/2016

  Artykuły branżowe

  Antykorozja

  ponad rok temu  15.01.2016, ~ Administrator,   Czas czytania 9 minut

  Przykład zastosowania cynkowania ogniowego jako zabezpieczenia korozyjnego stalowej skrzynki na listy zaprojektowanej w bardzo oryginalny sposób (widok w biurze ocynkowni FAM Rawa Mazowiecka)

  Przykład zastosowania cynkowania ogniowego jako zabezpieczenia korozyjnego stalowej skrzynki na listy zaprojektowanej w bardzo oryginalny sposób (widok w biurze ocynkowni FAM Rawa Mazowiecka)

  Strona 1 z 5

  Jak połączyć zalety cynkowania ogniowego i malowania?

  Cynkowanie ogniowe i malowanie – dwie różne technologie, które zastosowane wspólnie pozwalają na doskonałe zabezpieczenie korozyjne i dowolną kolorystykę, a czasem nawet na zmianę faktury powierzchni. Nic więc dziwnego, że udział systemów duplex w produkcji zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych w Polsce i na świecie wciąż rośnie.

  Metoda zabezpieczania wyrobów stalowych systemem jednoczesnej ochrony korozyjnej poprzez powłokę cynkową oraz zewnętrzną powłokę lakierową znana jest pod nazwą systemu duplex [1]. Dzięki wzajemnemu oddziaływaniu protektorujących właściwości cynku oraz barierowych właściwości polimerów uzyskuje się znakomitą trwałość ochrony korozyjnej konstrukcji i wyrobów użytkowych wykonanych ze stali. Mimo iż powłoki cynkowe i lakierowe są aktualnie najbardziej rozpowszechnionym sposobem zabezpieczania stali przed korozją atmosferyczną, ich wytwarzanie wciąż jednak powoduje sporo kłopotów w praktyce przemysłowej, a problematyka uzyskania odpowiedniej jakości zabezpieczenia jest nader aktualna. Warto więc wiedzę dotyczącą technologii cynkowania ogniowego oraz malowania ciekłego i proszkowego powierzchni ocynkowanych usystematyzować dla czytelników „Lakiernictwa Przemysłowego”.

  Charakterystyka powłok duplex

  Schemat struktury powłok systemu duplex przedstawia rys. 1. Bezpośrednio nad powierzchnią stali widoczna jest charakterystyczna dla cynkowania ogniowego warstwa przejściowa zbudowana z faz międzymetalicznych Fe-Zn (Γ, d1, ζ) oraz warstwa cynku (η). Dodatkowo nad warstwą metaliczną znajduje się warstwa lakierowa, pełniąca rolę dodatkowej bariery oddzielającej powłokę cynkową przed oddziaływaniem środowiska korozyjnego. W zależności od potrzeb, powłoka lakierowa może składać się od jednej do kilku kolejno nakładanych warstw. Przy malowaniu proszkowym przeważnie jest to jedna warstwa (rzadziej dwie, gdy stosowany jest podkład pigmentowany proszkiem cynkowym), przy malowaniu metodą ciekłą – warstw bywa więcej, w zależności od agresywności środowiska i wymagań użytkowych.


  Rys. 1. Schemat struktury powłok systemu duplex.

  Połączenie cynkowania i malowania pozwala na znaczne wydłużenie okresu eksploatacji całego systemu ochronnego nawet do 100 lat. W opinii ekspertów powłoki duplex posiadają 1,5 od 2,7 razy większą trwałość niż łączna trwałość powłok cynkowych i lakierowych występujących osobno w danych warunkach korozyjnych. Przedłużenie okresu odporności korozyjnej powłoki określane jest mianem efektu synergicznego [1].
  Wykres trwałości powłok duplex w różnych środowiskach przedstawiono na rys. 2. Przykładowo, jeżeli w warunkach przemysłowych powłoka cynkowa będzie zabezpieczać podłoże stalowe przez 10 lat, powłoka lakierowa 2 lata, to zastosowanie systemu duplex pozwoli na użytkowanie pokrycia przez ok. 20 lat bez konserwacji, min. 1,5 razy dłużej niż łączny czas ochrony w przypadku stosowania powłok ochronnych osobno (w przykładzie 12 lat).
  Dzięki zastosowaniu systemu duplex możliwe jest też rozszerzenie zakresu zastosowania powłok cynkowych na zabezpieczenia korozyjne w środowiskach, w których tworzą się rozpuszczalne sole cynku oraz na środowiska, w których wartość pH jest poza zakresem 6-12 – a więc tam, gdzie zastosowanie stali ocynkowanej bez dodatkowej ochrony nie ma sensu. System duplex eliminuje także możliwość przechodzenia jonów cynku z powłoki ochronnej do środowiska, szczególnie do wód gruntowych. Jako niewątpliwą zaletę powłok duplex należy uznać również możliwość uzyskania efektu dekoracyjnego, a czasami także informacyjnego lub ostrzegawczego, bowiem w tym przypadku projektant nie jest ograniczony do szarometalicznego wyglądu powłoki cynkowej, lecz istnieje możliwość doboru koloru powierzchni z szerokiej palety RAL.


  Rys. 2. Wykres trwałości powłok cynkowych, lakierowych i systemów duplex w różnych środowiskach korozyjnych.

  GALERIA ZDJĘĆ

  Rys. 3. System duplex na powierzchni stalowej latarni morskiej w północnej części Danii wykonanej pod indywidualne wymagania klienta dla morskiego środowiska korozyjnego (powłoka cynkowa 100µm, podkład epoksydowy 150µm, poliuretanowa warstwa nawierzchniow
  Rys. 4. Przykłady wad systemów duplex: a) odwarstwianie powłoki cynkowej od podłoża stali z zakresu Sandelina,
  Rys. 4. Przykłady wad systemów duplex: b) pory w powłoce lakierowej w wyniku niewłaściwego wykonania przygotowania powierzchni przed malowaniem lub niewłaściwych parametrów zgrzewania drutów cynkowanych galwanicznie
  Rys. 4. Przykłady wad systemów duplex: c) wycieki produktów korozji z nieszczelności w spoinie
  Rys. 4. d) obszary niedocynkowane w efekcie zanieczyszczenia środkami antyodpryskowymi lub starą farbą powierzchni stali poddanej cynkowaniu ogniowemu.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...