• ReklamaA1 - silpol v2

Szukaj

  Reklama
  B1 - IGP 2024 Julian

  Antykorozja

  Artykuły branżowe

  Antykorozja

  Budownictwo

  Lakiernictwo Ciekłe

  ponad rok temu  14.06.2023, ~ Administrator,   Czas czytania 3 minuty

  Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej wydało książkę pod tytułem „Powłoki malarskie w ochronie przeciwkorozyjnej”. W publikacji przedstawiono podstawowe zasady wykonywania i kontroli jakości przeciwkorozyjnych wymalowań malarskich na konstrukcjach stalowych.

  Opracowanie powstało na bazie wykładów i zajęć praktycznych dla studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej prowadzonych przez Katedrę Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej oraz realizowanych od około 12 lat kursów dla inspektorów powłok malarskich. Dotyczą one nadzoru wykonywania zabezpieczeń powłokowych na statkach morskich, w szczególności w zbiornikach balastowych. Kursy te są certyfikowane przez firmę DNV z siedzibą w Høvik w Norwegii, będącą znanym, międzynarodowym, akredytowanym towarzystwem klasyfikacyjnym. 

  Prezentowane zasady omówiono na przykładzie konstrukcji morskich, jednak obowiazują one w przypadku każdej konstrukcji stalowej. Przedstawione w książce wymagania stawiane wykonawcom prezentują – zgodnie z obecnym stanem wiedzy i doświadczeń – optymalny poziom pod względem trwałości zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

  Książka  została zaopatrzona w spis norm oraz słowniki terminów specjalistycznych: angielsko-niemiecko-polski i polsko-angielsko-niemiecki.

  Dane:

  Tytuł: Powłoki malarskie w ochronie przeciwkorozyjnej. Zasady stosowania i kontrola jakości
  Autorzy: Andrzej Miszczyk, Michał Szociński, Kazimierz Darowicki
  Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2022
  Numer: ISBN 978-83-7348-880-9
  Szczegóły bibliograficzne: 144 strony, 55 kolorowych rysunków, 9 fotografii, 10 tabel

  Książka dostępna TU

  Spis treści:

  Spis ważniejszych oznaczeń i skrótów 5
  Wstęp 6
  1. Korozja – definicja, typy, środowiska 9

  1.1. Podział ze względu na mechanizm procesu korozyjnego 9
  1.1.1. Mechanizm elektrochemiczny 9
  1.1.2. Mechanizm chemiczny 10
  1.2. Podział ze względu na typ zniszczeń korozyjnych 11
  1.3. Podział ze względu na środowisko 12

  2. Metody ochrony przed korozją 13
  2.1. Ochrona powłokowa 13
  2.1.1. Powłoki metalowe 13
  2.1.2. Powłoki niemetalowe 14
  2.1.3. Powłoki organiczne 15
  2.2. Ochrona inhibitorowa 17
  2.3. Ochrona elektrochemiczna 17
  2.3.1. Ochrona katodowa z wykorzystaniem zewnętrznego źródła prądu stałego 18
  2.3.2. Ochrona katodowa z użyciem anod galwanicznych 18
  3. Powłoki ochronne – skład, właściwości, mechanizmy schnięcia 21
  3.1. Skład farby 21
  3.2. Schnięcie (utwardzanie) farby 24
  3.2.1. Schnięcie fizyczne 24
  3.2.2. Utwardzanie chemiczne 24
  3.2.3. Utwardzanie („schnięcie”) oksydacyjne 25
  4. Projektowanie zabezpieczenia powłokowego 27
  5. Przygotowanie podłoża przed malowaniem 32

  5.1. Metody przygotowania powierzchni 32
  5.2. Przygotowanie powierzchni przed nałożeniem farby 33
  5.3. Obróbka stalowego podłoża (przygotowanie wstępne) 33
  5.4. Czyszczenie powierzchni i odtłuszczanie 34
  5.4.1. Narzędzia ręczne 37
  5.4.2. Narzędzia ręczne z napędem mechanicznym 37
  5.4.3. Czyszczenie strumieniowo-ścierne 39
  5.4.3.1. Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho 39
  5.4.3.2. Czyszczenie powierzchni z użyciem wody 46
  6. Kontrola przygotowania podłoża przed malowaniem 49
  6.1. Wzrokowa ocena stanu powierzchni 49
  6.2. Chropowatość powierzchni podłoża przeznaczonego do malowania 52
  6.2.1. Pomiar z wykorzystaniem komparatorów 53
  6.2.2. Pomiar za pomocą miernika igłowego 54
  6.2.3. Pomiar przy użyciu taśmy replikacyjnej 55
  6.3. Zapylenie powierzchni przeznaczonej do malowania 56
  6.4. Zatłuszczenie powierzchni przeznaczonej do malowania 57
  6.5. Zawartość soli rozpuszczalnych na powierzchni przeznaczonej do malowania 58
  7. Kontrola warunków klimatycznych 61
  7.1. Temperatura otoczenia 61
  7.2. Wilgotność względna 61
  7.3. Różnica pomiędzy temperaturą malowanej powierzchni a temperaturą punktu rosy 62
  7.4. Opady atmosferyczne 62
  7.5. Wiatr 62
  7.6. Wentylacja 62
  7.7. Pomiar parametrów klimatycznych 63
  8. Nakładanie powłok 65
  8.1. Metody konwencjonalne: pędzel, wałek 65
  8.2. Metoda natrysku powietrznego 66
  8.3. Metoda natrysku bezpowietrznego 69
  9. Kontrola jakości powłok w czasie nakładania i po nałożeniu 72
  9.1. Pomiar grubości powłok na mokro 72
  9.2. Pomiar grubości powłok na sucho 72
  9.3. Pomiar twardości 75
  9.3.1. Metoda Shore’a 75
  9.3.2. Metoda Barcola 76
  9.3.3. Metoda ołówkowa 77
  9.4. Pomiar przyczepności 78
  9.4.1. Metoda siatki nacięć 78
  9.4.2. Metoda odrywowa 80
  9.5. Pomiar szczelności 82
  9.6. Pomiar gęstości farby 85
  9.7. Pomiar lepkości kinematycznej farby 86
  10. Inspekcja powłok 88
  10.1. Rola inspektora 88
  10.2. Plan inspekcji 89
  10.3. Sprzęt inspekcyjny 92
  11. Wady powłok 94
  12. Elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna w badaniu powłok 104

  12.1. Podstawy spektroskopii impedancyjnej 104
  12.2. Zastosowanie spektroskopii impedancyjnej w badaniach powłok 107
  13. Zabezpieczenie zbiorników balastowych statków 113
  14. Spis norm 117

  14.1. Korozja i ochrona przed korozją 117
  14.2. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą powłok malarskich – zarys ogólny 117
  14.3. Ocena i przygotowanie podłoża przeznaczonego do malowania 118
  14.4. Ocena wyrobu malarskiego 124
  14.5. Ocena powłoki ochronnej 125
  15. Literatura 131
  16. Słowniki terminów specjalistycznych 132

  16.1. Słownik angielsko-niemiecko-polski 132
  16.2. Słownik polsko-angielsko-niemiecki 141
   

  GALERIA ZDJĘĆ

  Nowa publikacja: Powłoki malarskie w ochronie przeciwkorozyjnej

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...