• ReklamaA1 - eko color 08.11-31.12.2022 Julian

Szukaj

  Reklama
  B1 - IGP 01.10 - 31.12 Julian

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 3(95)/2015

  Artykuły branżowe

  Antykorozja

  Normy/Prawo

  Budownictwo

  Przygotowanie Powierzchni

  ponad rok temu  01.05.2015, ~ Administrator   

  Strona 6 z 7

  1602znaczenie_002.jpg

  Fot. 1. Wżery i kratery.


  1602znaczenie_003.jpg

  Fot. 2. Rozpryski spawalnicze.


  1602znaczenie_004.jpg

  Fot. 3. Nierówności lica spoiny.


  1602znaczenie_005.jpg

  Fot. 4. Porowatość spoiny.


  - Wady spoin

  Wymagania w odniesieniu do obróbki krawędzi podano w tablicy 2.


  - Wymagania dotyczące przygotowania powierzchni przed malowaniem

  Stopień przygotowania powierzchni do malowania nowych konstrukcji, niezależnie od wymaganego okresu trwałości zabezpieczenia, zgodnie z informacjami zawartymi w PN-EN ISO 12944-5 powinien być osiągany metodą strumieniowo-ścierną i wynosić nie niżej Sa2? wg PN-EN ISO 8501-1. Wynika to z faktu, że tylko metody strumieniowo-ścierne zapewniają wytworzenie niezbędnej do zakotwiczenia powłok malarskich, struktury geometrycznej powierzchni (chropowatości), a przy wymienionym stopniu (prawidłowo ocenionym) otrzymuje się ok. 95% powierzchni czystego metalu. Obie wymienione cechy powierzchni w bardzo znaczącym stopniu wpływają na skuteczność ochrony powłokowej. Wygląd powierzchni oczyszczonej do stopnia BSa2? wg PN-EN ISO 8501-1 pokazano na fot. 5.

  Pkt 10.8 normy PN-EN 1090-2 odnosi się do powierzchni ciernych, w których powierzchnie styku powinny zapewnić wymagany współczynnik tarcia przy danym sposobie obróbki.

  W normie podano klasyfikację powierzchni ciernych i wymagany dla nich współczynnik tarcia (tablica 3). Wyznaczanie współczynnika tarcia podane jest PN-EN 1090-2 w załączniku G. W dokumentacji wykonawczej należy określić klasę i sposób obróbki zgodnie z tablicą nr 3.

  W tablicy A1 normatywnego załącznika A do omawianej normy wymieniono rodzaje informacji (wymagań) dodatkowych, które powinny być określone w specyfikacji, a które są niezbędne z punktu widzenia kompletności wymagań przy wykonywaniu konstrukcji zgodnie z normą PN-EN 1090-2+A1:2012. W odniesieniu do zabezpieczenia przed korozją wymagane są następujące informacje:

  - wymagania związane z konkretnym systemem powłok ochronnych, który ma być zastosowany

  - stopień przygotowania powierzchni i oczekiwana trwałość powłok antykorozyjnych w kontekście korozyjności środowiska

  - w razie potrzeby, procedury wykazujące wizualną akceptowalność powierzchni elementów ze stali trudnordzewiejącej po okresie pasywacji

  - wymagania dotyczące styku powierzchni ze stali zwykłej i trudnordzewiejącej

  - system zabezpieczania powierzchni wewnętrznych, gdy przestrzenie wewnętrzne mają być szczelnie odizolowane za pomocą spawania lub odpowiednio zabezpieczone

  - przewidywany sposób uszczelnienia styku w przypadku, gdy łączniki mechaniczne przenikają przez ścianki zamkniętej przestrzeni, która ma być odizolowana

  Tagi: antykorozja,

  Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 0

  • ZADOWOLONY
  • ZASKOCZONY
  • POINFORMOWANY
  • OBOJĘTNY
  • SMUTNY
  • WKURZONY
  • BRAK SŁÓW

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...