• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  Reklama
  B1 - konica minolta 18.02.2022-31.03.2023 Bogumiła

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 3(95)/2015

  Artykuły branżowe

  Antykorozja

  Normy/Prawo

  Budownictwo

  Przygotowanie Powierzchni

  ponad rok temu  01.05.2015, ~ Administrator   

  Strona 4 z 7

  - Jednostkę Organizacji Technicznej, za zgodą komisji i po konsultacji ze Stałym Komitetem ds. Budownictwa w Europejskim Dokumencie Oceny (EDO), które następnie przenoszone są do Europejskiej Oceny Technicznej (ETO).


  Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych


  Posiadając Europejską Ocenę Techniczną, producent wprowadzając do obrotu i stosowania nowy wyrób musi nawiązać kontakt z jednostką notyfikowaną przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, mający na celu przeprowadzenie przez nią oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych. Wszystkie państwa członkowskie notyfikują komisji i sobie wzajemnie jednostki upoważnione do wykonywania zadań strony trzeciej w procesie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych.

  Notyfikowana jednostka certyfikująca wyrób wydaje certyfikat stałości właściwości użytkowych wyrobu w oparciu o przeprowadzone wstępne badania typu, a następnie stały nadzór i ocenę zakładowej kontroli jakości produkcji.

  Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych prowadzana jest zgodnie z jednym z systemów ujętych w załączniku V do rozporządzenia.


  Deklaracja właściwości użytkowych


  Obowiązkiem producenta jest sporządzenie deklaracji właściwości użytkowych przy wprowadzaniu wyrobu do obrotu. Dotychczasowe uregulowania prawne wg "dyrektywy budowlanej" stanowiły, że oznakowanie wyrobu znakiem CE oznaczało dopuszczenie na wszystkie rynki krajów UE, niezależnie od zakresu deklarowania właściwości użytkowych, nie wymagało więc sprawdzenia, czy deklarowane właściwości pozwalają na jego zastosowanie w świetle przepisów danego kraju. Zgodnie z nowym rozporządzeniem, producent wyrobu zobowiązany jest do zapewnienia zgodności wyrobu z przepisami obowiązującymi w danym kraju. Oznacza to, że producent ustalając zakres i poziom deklarowanych właściwości użytkowych powinien znać wymagania techniczne obowiązujące w krajach, do których przewiduje import produkowanego wyrobu. Podstawowe informacje na temat przepisów technicznych są możliwe do uzyskania w krajowym punkcie kontaktowym ds. wyrobów budowlanych, których lista dostępna jest na stronach Komisji Europejskiej.


  Znaczenie jakości zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych


  Zgodnie z zasadami ujętymi w rozporządzeniu 305/2011, producent konstrukcji stalowych na rynek europejski (oznakowanie CE) musi zadeklarować ocenę właściwości użytkowych elementów i zestawów elementów konstrukcyjnych. Dla ujednolicenia standardów jakościowych, została z dniem 1 lipca 2014 r. zharmonizowana z wyżej wymienionym rozporządzeniem norma PN-EN 1090-1+A1 2012 Wykonania konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 1. Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych. Te wytwórnie konstrukcji stalowych, które chcą wytwarzać wyroby budowlane na rynki unijne, muszą poddać się certyfikacji przez uznaną jednostkę notyfikowaną przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, która w oparciu o przeprowadzone wstępne badania typu, a następnie stały nadzór i ocenę zakładowej kontroli produkcji wydaje certyfikat stałości właściwości użytkowych wyrobu.

  Tagi: antykorozja,

  Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 0

  • ZADOWOLONY
  • ZASKOCZONY
  • POINFORMOWANY
  • OBOJĘTNY
  • SMUTNY
  • WKURZONY
  • BRAK SŁÓW

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...