• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  Reklama
  B1 - konica minolta 18.02.2022-31.03.2023 Bogumiła

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 3(95)/2015

  Artykuły branżowe

  Antykorozja

  Normy/Prawo

  Budownictwo

  Przygotowanie Powierzchni

  ponad rok temu  01.05.2015, ~ Administrator   

  Strona 3 z 7


  - Oszczędność energii, izolacyjność cieplna

  Obiekty budowlane i ich instalacje grzewcze, chłodzące, oświetleniowe i wentylacyjne muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby utrzymać na niskim poziomie ilość energii wymaganej do ich użytkowania, przy uwzględnieniu potrzeb zajmujących je osób i miejscowych warunków klimatycznych. Obiekty budowlane muszą być również energooszczędne i zużywać jak najmniej energii podczas ich budowy i rozbiórki.


  - Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych

  Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane, wykonane i rozebrane w taki sposób, aby wykorzystanie zasobów naturalnych było zrównoważone i zapewniało w szczególności:

  - ponowne wykorzystanie lub recykling obiektów budowlanych oraz wchodzących w ich skład materiałów i części po rozbiórce;

  - trwałość obiektów budowalnych;

  - wykorzystanie w obiektach budowlanych przyjaznych środowisku surowców i materiałów wtórnych.


  Zasadnicze charakterystyki


  Zasadnicze charakterystyki oznaczają te cechy wyrobu budowlanego, które odnoszą się do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych. Zgodnie z rozporządzeniem 305/2011, Komisja Europejska określa za pomocą aktów delegowanych zasadnicze charakterystyki lub wartości progowe dla określonych rodzin wyrobów budowlanych, w odniesieniu do których producent deklaruje właściwości użytkowe wyrobu w chwili jego wprowadzenia do obrotu. Zasadnicze charakterystyki wyrobów budowlanych, w odniesieniu do wymagań podstawowych, określone są w normach zharmonizowanych oraz w Europejskim Dokumencie Oceny dla tych wyrobów, które nie są objęte zakresem żadnej istniejącej normy zharmonizowanej. Procedura przyjmowania Europejskiego Dokumentu Oceny podana jest w zał. II do rozporządzenia. Europejski Dokument Oceny oraz normy zharmonizowane określają metody i kryteria oceny właściwości użytkowych wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich zasadniczych charakterystyk.


  Właściwości użytkowe


  Właściwości użytkowe wyrobu budowlanego odnoszą się do odpowiednich zasadniczych ich charakterystyk, wyrażone jako poziom, klasa lub w sposób opisowy. "Poziom" wyrażany jest jako wartość liczbowa, "klasa" określana jest jako zakres ograniczony wartością minimalną i maksymalną.

  Klasy właściwości użytkowych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk wyrobów budowlanych mogą być ustanowione:

  - przez komisję po przyjęciu aktu delegowania zgodnie z art. 60 rozporządzenia 305/2011;

  - europejskie organy normalizacyjne w normach zharmonizowanych na podstawie zmienionego mandatu;

  Tagi: antykorozja,

  Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 0

  • ZADOWOLONY
  • ZASKOCZONY
  • POINFORMOWANY
  • OBOJĘTNY
  • SMUTNY
  • WKURZONY
  • BRAK SŁÓW

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...