• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  Reklama
  B1 - konica minolta 18.02.2022-31.03.2023 Bogumiła

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 3(95)/2015

  Artykuły branżowe

  Antykorozja

  Normy/Prawo

  Budownictwo

  Przygotowanie Powierzchni

  ponad rok temu  01.05.2015, ~ Administrator   

  Strona 2 z 7


  - Nośność i stateczność

  Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby obciążenia podczas budowy i użytkowania nie prowadziły do:

  - zawalenia się całego obiektu budowlanego lub jego części;

  - znacznych odkształceń w stopniu niedopuszczalnym;

  - uszkodzenia innych części obiektu, urządzeń lub zamontowanego wyposażenia w wyniku znacznych odkształceń elementów nośnych konstrukcji;

  - uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do przyczyny go wywołującej.


  - Bezpieczeństwo pożarowe

  Obiekty budowlane muszą być tak zaprojektowane i wykonane, aby w razie pożaru:

  - nośność konstrukcji została zachowana przez określony czas;

  - powstawanie i rozprzestrzenianie się ognia i dymu w obiektach budowlanych było ograniczone;

  - rozprzestrzenianie się ognia na sąsiednie obiekty było ograniczone;

  - osoby znajdujące się wewnątrz mogły opuścić obiekt lub być uratowane w inny sposób;

  - uwzględnione było bezpieczeństwo ekip ratunkowych.


  - Higiena, zdrowie i środowisko

  Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby podczas ich budowy, użytkowania i rozbiórki nie stanowiły w ciągu całego cyklu ich życia zagrożenia dla higieny ani zdrowia czy bezpieczeństwa pracowników, osób je zajmujących czy sąsiadów, nie wywierały nadmiernego wpływu na jakość środowiska, ani na klimat, w szczególności w wyniku:

  - wydzielania toksycznych gazów;

  - emisji niebezpiecznych substancji, lotnych związków organicznych, gazów cieplarnianych lub niebezpiecznych cząstek do powietrza wewnątrz i na zewnątrz obiektu budowlanego;

  - emisji niebezpiecznego promieniowania;

  - uwalniania do wody pitnej niebezpiecznych substancji lub substancji, które w inny sposób negatywnie wpływają na wodę pitną;

  - niewłaściwego odprowadzania ścieków, emisji gazów spalinowych lub niewłaściwego usuwania odpadów stałych i płynnych;

  - wilgoci w częściach obiektów budowlanych lub na powierzchniach w obrębie tych obiektów.


  - Bezpieczeństwo użytkowania i dostępność obiektów

  Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby nie stwarzały niedopuszczalnego ryzyka wypadków lub szkód w użytkowaniu lub w eksploatacji, takich jak poślizgnięcia, upadki, zderzenia, oparzenia, porażenia prądem elektrycznym i obrażenia w wyniku eksplozji lub włamania. W szczególności obiekty muszą być zaprojektowane i wykonane z uwzględnieniem ich dostępności dla osób niepełnosprawnych i ich użytkowania przez takie osoby.


  - Ochrona przed hałasem

  Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby hałas odbierany przez osoby je zajmujące lub znajdujące się w pobliżu tych obiektów nie przekraczał poziomu stanowiącego zagrożenie dla ich zdrowia oraz pozwalał im spać, odpoczywać i pracować w zadowalających warunkach.

  Tagi: antykorozja,

  Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 0

  • ZADOWOLONY
  • ZASKOCZONY
  • POINFORMOWANY
  • OBOJĘTNY
  • SMUTNY
  • WKURZONY
  • BRAK SŁÓW

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...