• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  Reklama
  B1 - konica minolta 18.02.2022-31.12.2024 Bogumiła

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 3(95)/2015

  Artykuły branżowe

  Antykorozja

  Normy/Prawo

  Budownictwo

  Przygotowanie Powierzchni

  ponad rok temu  01.05.2015, ~ Administrator,   Czas czytania 12 minut

  Strona 1 z 7
  Z dniem 1 lipca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r., opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 4 kwietnia 2011 r., ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych. Ten akt prawny, obowiązujący bez transpozycji do polskiego prawa, jednocześnie uchylił Dyrektywę Budowlaną 98/106/WE.

  Zabezpieczenie przed korozją konstrukcji stalowych w świetle nowych zasad wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych  Rozporządzenie określa sposoby badań i deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz system oceny i weryfikacji stałości ich właściwości użytkowych. Celem jest przede wszystkim przełamanie barier w swobodnym przepływie wyrobów w krajach UE, jak również zapewnienie wysokiego standardu jakości.

  W tej sytuacji wystąpiła konieczność dokonania zmian w polskim prawie: w ustawie o wyrobach budowlanych oraz w ustawie o systemie oceny zgodności. Zmiany te podano w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 898).


  Najważniejsze zmiany:

  - określenie warunków wprowadzenia do obrotu i udostępnienia na polskim rynku wyrobów budowlanych

  - określenie właściwości organów w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z rozporządzenia 305/2011 w odniesieniu do wyrobów wprowadzanych z oznakowaniem CE

  - rozszerzenie obowiązków Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego o powołanie punktu konsultacyjnego ds. wyrobów budowlanych, dostarczanie informacji o polskich przepisach odnoszących się do podstawowych wymagań.


  Istotne zmiany dotyczą art. 5 ustawy o wyrobach budowlanych:

  - 5.1. wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną lub zgodny z wydaną dla niego Europejską Oceną Techniczną może być wprowadzony do obrotu i stosowania wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem 305/2011

  - 5.2 wyroby nieobjęte normą, dla których zakończył się okres koegzystencji, o którym mowa w art. 17 ust. 5 rozporządzenia i dla których została wydana Europejska Ocena Techniczna może być wprowadzony do obrotu, jeżeli został oznakowany znakiem budowlanym.


  Jest to tzw. mała nowelizacja, gdyż nic nie zmienia się w procedurze wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych w kraju w oparciu o krajową aprobatę techniczną (nadawanie znaku B). Dopiero w przyszłości ma być wprowadzona szeroka nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych, przyrównująca procedurę krajową do europejskiej.


  Wymagania podstawowe


  Obiekty budowlane jako całość oraz poszczególne ich elementy muszą nadawać się do użycia zgodnie z ich przeznaczeniem, zapewniając bezpieczeństwo osobom mającym z nimi kontakt przez cały czas życia obiektu. W rozporządzeniu 305/2011 powtórzono z nieznacznym rozszerzeniem wymagania podstawowe ujęte wcześniej w Dyrektywie Budowlanej. Zwrócono szczególną uwagę na zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych. I tak w załączniku nr 1 do rozporządzenia stwierdza się, że obiekty budowlane, przy normalnej konserwacji, muszą spełniać niżej podane wymagania przez gospodarczo uzasadniony okres eksploatacji.

  Tagi: antykorozja,

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...