• ReklamaA1 - silpol v2

Szukaj

  Reklama
  B1 - konica minolta 18.02.2022-31.12.2024 Bogumiła

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 5(85)/2013

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  ponad rok temu  01.09.2013, ~ Administrator,   Czas czytania 7 minut

  Strona 1 z 4

  Nowa ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi


  Do końca roku pozostały już tylko niecałe trzy miesiące. W związku z tym warto zastanowić się nad wprowadzonymi zmianami w przepisach w zakresie ochrony środowiska, które zaczną obowiązywać w 2014 r. Otóż, z dniem 1 stycznia 2014 r. wchodzi w życie nowa ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi [Dz.U. z 2013 r., poz. 888]. Oznacza to, że traci moc ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych [Dz.U. nr 63, poz. 638 z późn. zmianami].


  Wyjątek stanowią artykuły od 46 do 51 dotyczące "Audytu zewnętrznego", które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. oraz art. 66 wprowadzający zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [Dz.U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.], który wszedł w życie 21 sierpnia 2013 r. Dodam, że do przeprowadzenia rocznego audytu zewnętrznego zostali zobowiązani na mocy ww. ustawy:

  1. przedsiębiorcy prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, którzy wystawiają dokumenty DPO oraz dokumenty DPR i posiadają zezwolenie na przetwarzanie pozwalające na odzysk odpadów o masie przekraczającej 400 Mg,

  2. przedsiębiorcy eksportujący odpady opakowaniowe oraz przedsiębiorcy dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, którzy wystawili w danym roku kalendarzowym dokumenty EDPR lub dokumenty EDPO potwierdzające eksport odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych o masie przekraczającej 400 Mg.


  Ww. "audyt" przeprowadzany będzie przez akredytowanego weryfikatora środowiskowego w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku kalendarzowym, którego "audyt" dotyczy. Na podstawie art. 48 ww. ustawy, celem "audytu" będzie sprawdzenie wiarygodności danych zawartych w dokumentach: DPR1), DPO2), EDPR3) i EDPO4) oraz w dokumentach celnych i fakturach. Oznacza to zwiększenie nadzoru nad działalnością ww. przedsiębiorców.


  Przepisy ww. ustawy mają zastosowanie na podstawie art. 5 do wszystkich opakowań, niezależnie od zastosowanego do ich wykonania materiału oraz do powstałych z nich odpadów opakowaniowych.

  Nowa ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi określa:

  1. Wymagania jakim powinny odpowiadać opakowania wprowadzane do obrotu

  2. Zasady działania organizacji odzysku opakowań

  3. Zasady postępowania z opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi

  4. Zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej

  5. Prawa i obowiązki przedsiębiorców, takich jak:

  a) Organizacje odzysku opakowań

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...