• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  Reklama
  B1 - konica minolta 18.02.2022-31.12.2024 Bogumiła

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 1(69)/2011

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  Lakiernictwo Ciekłe

  ponad rok temu  01.01.2011, ~ Administrator,   Czas czytania 8 minut

  Strona 1 z 4

  Wymogi formalne przy modernizacji lakierni ciekłej


  Wiele obiektów przemysłowych oraz najstarsze warsztaty samochodowe wymagają dziś gruntownej modernizacji. Wydawać by się mogło, że pod względem formalnym to tylko kwestia dopilnowania, aby nowe urządzenia technologiczne miały odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do użytkowania. Reszta to wewnętrzna sprawa każdego inwestora. Niestety, tak nie jest.


  Fakt posiadania już wcześniej lakierni w dopuszczonym do użytkowania obiekcie nie uprawnia nikogo do robienia w nim tego co chce, np. swobodnej wymiany kabiny lakierniczej na inny model, demontażu jej niepotrzebnych elementów lub zmiany stosowanych materiałów lakierniczych, bez powiadamiania jakiejkolwiek instytucji. W przypadkach, gdy modernizacja malarni związana jest z wykonaniem prac budowlanych sprawa jest oczywista i wiadomo, że rozpoczęcie prac poprzedzone zostać musi projektem, procedurami i stosownymi pozwoleniami, ale tu jednak dotykamy sprawy modernizacji lakierni, w której nie ma konieczności prowadzenia prac budowlanych a odrębne pozwolenia i projekty i tak są wymagane.


  Najprościej jest stwierdzić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami każda modernizacja wpływająca na zmianę dotychczasowych warunków bezpieczeństwa, klasyfikacji pożarowej budynku lub pomieszczenia oraz zmieniająca jego oddziaływanie na środowisko wymaga uzgodnienia z odpowiednimi instytucjami i urzędami, w niektórych przypadkach uzyskania odrębnego pozwolenia, zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robot budowlanych lub zmiany uzyskanego wcześniej pozwolenia na emisję i wytwarzanie odpadów poprodukcyjnych.

  Tak w dużym skrócie brzmią wymogi formalne nakładające na użytkownika lakierni obowiązek zgłoszenia zmian w modernizowanej lakierni, a nawet wcześniejszego uzyskania pozwoleń na ich przeprowadzenie. Zwracam uwagę, że kluczowe jest sformułowanie o „zmianie dotychczasowych warunków”, a nie ich pogorszenie czy poprawienie. Wiele osób wychodzi z założenia, że w przypadku, gdy wymienia urządzenia na takie o korzystniejszym wpływie na środowisko i bezpieczniejsze pod względem użytkowym niż te wyeksploatowane i ujęte w starym raporcie środowiskowym, to żadnych pozwoleń i zgłoszeń nie musi uzyskiwać, bo z gorszego stanu przechodzi na lepszy i jeszcze sam za to płaci. Logika postępowania nie ma tu nic wspólnego z przepisami prawa i wymogami odrębnych ustaw czy rozporządzeń:

  1. Prawo budowlane – tekst ujednolicony (Dz. U. nr 206, poz. 1287 z 2008 r.).

  2. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuwanie – tekst ujednolicony (Dz. U. nr 56, poz. 461 z 2009 r.).

  Tagi: Projekter,

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...