• ReklamaA1 - silpol v2

Szukaj

  Reklama
  B1 - IGP 02.02-31.12 Julian

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 1(87)/2014

  Artykuły branżowe

  Galwanotechnika

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  Procesy Wspomagające

  ponad rok temu  01.01.2014, ~ Administrator,   Czas czytania 7 minut

  Strona 3 z 4

  Aby zagwarantować ciągłość pracy, zastosowana linia jest podwójna: jedna kolumna pracuje, druga jest w trybie czuwania, tj. stand-by. Wymiana między kolumnami następuje automatycznie po otrzymaniu sygnału maksymalnej przewodności. Regeneracja, wykonywana za pomocą roztworu HCl, jest automatyczna. Popłuczyny przepływają do miejsca magazynowania C/H-Cr.


  WYMIANA NA ŻYWICACH SŁABO ANIONOWYCH

  Silne aniony (SO4, NO3, Cl-, Cr2O3) są wiązane przez żywice słabo anionowe. Również w tym przypadku zastosowana linia jest podwójna, wymiana i regeneracja roztworem NaOH następuje automatycznie. Popłuczyny przepływają do miejsca magazynowania C/H-Cr.


  WYMIANA NA ŻYWICACH SILNIE ANIONOWYCH

  W warstwie żywicy silnie anionowej są wiązane aniony słabe (CN, CO3, SiO3 itd.). Po otrzymaniu sygnału maksymalnej przewodności następuje regeneracja żywicy za pomocą roztworu NaOH. Popłuczyny przepływają do miejsca magazynowania C/OH-CN.

  1437zerowy_004.jpg


  Tu zachodzą procesy chemiczno-fizyczne.


  Procesy chemiczno-fizyczne

  Ciecze z kąpieli L/OH-CN i L/H-Cr oraz koncentraty C/OH-CN i C/H-Cr przepływają, za pomocą pompy i pod kontrolą sondy poziomu, do segmentów obróbki lub magazynowania. Linia jest typu "ciągłego??: wszystkie fazy obróbki, wartości pH, rH, przepływy są sygnalizowane i rejestrowane. Sterowanie odbywa się za pomocą PLC, natomiast wizualizację mamy w kolorach na ekranie PC. Obróbka odbywa się w poszczególnych segmentach.


  ODCYJANOWANIE

  Ciecze z kąpieli L/OH-CN i koncentraty C/OH-CN używane równolegle z wcześniejszymi przepływają do zbiornika z podwójną komorą, po 5 m3 pojemności każda, gdzie poddawane są reakcji utleniania i postreakcji. Podczas mieszania i kontroli pH i rH są dozowane automatycznie NaOH i NaOCl. W zbiorniku poreakcyjnym przewidziane jest również dozowanie H2O2, związek chemiczny konieczny do "zerwania wiązań" cyjanków złożonych.


  REDUKCJA CHROMIANU

  W celu zredukowania chromianu (Cr6+ ? Cr3+), ciecze z kąpieli L/H-Cr oraz koncentraty C/H-Cr, używane równolegle z wcześniejszymi, przepływają do zbiornika o pojemności 3 m3, w którym poddawane są mieszaniu i kontrolowane jest ich pH i rH oraz następuje również dozowanie automatyczne H2SO4 i NaHSO3.


  KOAGULACJA

  Faza ta ma fundamentalne znaczenie dla rozkładu metali ciężkich i dla ich wytrącania w kolejnych fazach. Właśnie dlatego wody po procesie "odcyjanowania" i redukcji chromianu przepływają do wanny o pojemności 2,5 m3, w której jest dozowany automatycznie roztwór FeSO4.


  NEUTRALIZACJA

  To właśnie w tej fazie metale przekształcają się tzw. hydraty (szlam). W wannie o pojemności 3,5 m3, gdzie następuje mieszanie i kontroluje się pH, dozowany jest roztwór Ca(OH)2 (mleko wapienne), co podnosi wartość pH = 9.

  Tagi: Hydro Polska,

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...