• Reklama
  A1 multichem 21.11-31.01 Julian

Szukaj

  Reklama
  B1 - IGP 01.10 - 31.12 Julian

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 6(68)/2010

  Artykuły branżowe

  Antykorozja

  Normy/Prawo

  ponad rok temu  01.11.2010, ~ Administrator   

  Strona 3 z 3

  812203 Operator urządzeń do nakładania powłok galwanicznych

  812204 Operator urządzeń do natryskowego nakładania powłok

  812205 Operator urządzeń do platerowania

  812206 Operator urządzeń do przygotowania powierzchni do nakładania powłok

  812207 Operator urządzeń do zanurzeniowego nakładania powłok

  812290 Pozostali operatorzy urządzeń do obróbki powierzchniowej metali i nakładania powłok

  935zl01.jpg

  Tabela 1. Klucz powiązań między klasyfikacją zawodów i specjalności 2007 i 2010 dotyczący zawodu lakiernika.

  935zl02.jpg

  Tabela 2. Klucz powiązań między klasyfikacją zawodów i specjalności 2007 i 2010 dotyczący zawodu galwanizera.


  Istnieją opisy grup wielkich, grup dużych i grup średnich. Obecnie trwają prace nad powstaniem opisów grup elementarnych oraz zawodów i specjalności. Prace nad modyfikacją opisów zawodów polegają na dostosowywaniu kodów opisów do nowej klasyfikacji i opracowywaniu nowych opisów zawodów. Aktualizowanie klasyfikacji w celu dostosowania do zmian zachodzących na rynku pracy (polskim i europejskim) poprzez wprowadzanie do niej nowych zawodów i specjalności odbywa się co 2-3 lata w drodze zmian ww. rozporządzenia. Wnioskodawcami o wprowadzenie do klasyfikacji nowych zawodów i specjalności mogą być: ministerstwa lub urzędy centralne, stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, inne instytucje merytorycznie kompetentne dla danego zawodu/specjalności. Podsumowując, uważam za konieczne uczestniczenie osób zainteresowanych w pracach związanych z powstaniem opisu zawodu lakiernika, lakiernika proszkowego, lakiernika tworzyw sztucznych, piaskarza, a także opisu zawodu galwanizera nadzorowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.


  Informacje:

  - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, www.mpips.gov.pl

  - Publiczne Służby Zatrudnienia PSZ, www.psz.praca.gov.pl


  Anna Gajewska-Midziałek

  Instytut Mechaniki Precyzyjnej

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...