• ReklamaA1 - silpol v2

Szukaj

  Reklama
  B1 - emptmeyer 28.05-31.12 Julian

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 5(91)/2014

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  ponad rok temu  01.09.2014, ~ Administrator,   Czas czytania 6 minut

  Strona 1 z 3
  Dnia 21 sierpnia 2014 roku ogłoszona została ustawa o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska (Poś) oraz niektórych ustaw z 11 lipca 2014 roku [Dz.U. poz. 1101], która weszła w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  Wybrane zmiany w ustawie Prawo ochrony środowiska  Zmiany poczynione w ustawie mają zasadnicze znaczenie dla wielu branż i, co najważniejsze, ich nieznajomość może spowodować dotkliwe konsekwencje dla niektórych podmiotów. Wybrałam kilka zmian.

  W ustawie Prawo ochrony środowiska po art. 168 dodano art. 168a, z którego wynika, że kontrolę spełniania wymagań przez zawierające lotne związki organiczne - farby i lakiery przeznaczone do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz mieszaniny do odnawiania pojazdów, prowadzą właściwe organy:

  1) Inspekcji Ochrony Środowiska - u producentów i użytkowników tych produktów,

  2) Inspekcji Handlowej - u importerów oraz sprzedawców hurtowych i detalicznych tych produktów,

  3) nadzoru budowlanego - w zakresie produktów, które są wyrobami budowlanymi.


  Wymagania, o których mowa ww. artykule określone zostały do tej pory w wydanym rozporządzeniu ministra gospodarki z 16.01.2007 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdów [Dz.U. nr 11, poz. 72, zmiana z 2011 r. - Dz.U. nr 94, poz. 555] i zmianach z 2012 roku ww. rozporządzenia [Dz.U. z 2012 r. poz. 510]. Nowe rozporządzenie w tej sprawie, jak zapowiada art. 36 ust. 3 w ustawie o zmianie ustawy Poś, ma się ukazać nie później jak za dwa lata od dnia wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy Poś oraz niektórych ustaw. Tak więc zmiany w tej kwestii należy śledzić na bieżąco.


  Na uwagę zasługuje zmiana polegająca na dodaniu art. 183b, oznaczająca, że na wniosek prowadzących oznaczone części instalacji można je objąć jednym pozwoleniem. Aby takie pozwolenie uzyskać, to prowadzący oznaczone części instalacji występują ze wspólnym wnioskiem o udzielenie pozwolenia, wskazując jeden z tych podmiotów jako głównego prowadzącego lub określając szczegółowo zakres odpowiedzialności poszczególnych podmiotów za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska. Zmiana ta będzie miała zastosowanie na przykład, gdy różne spółki prowadzą działalność na terenie jednego zakładu. Znaczna część zmian zawartych w ustawie o zmianie ustawy Poś oraz innych ustaw dotyczy trybu wydawania pozwolenia zintegrowanego. O projekcie tych zmian zawartych również w projektowanych aktach wykonawczych pisałam w "Lakiernictwie Przemysłowym" nr 3/2014.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...