• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  ReklamaB1 - EcoLine 04.2021-04.2023 Bogumiła

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 2(94)/2015
  Strona 4 z 5

  Jak już powyżej wspomniano, progresywna budowa filtrów stosowanych w wentylacji oznacza, iż mają one zawsze jedną stronę nawiewną i wywiewną. Można to rozpoznać po ich strukturze. Strona wywiewna, czyli czystego powietrza, jest gęściejsza. W filtrach proponowanych przez firmę TECHFILTER często strona nawiewna (brudna) jest oznaczona kolorem, co znacznie ułatwia klientowi ich montaż. Uwaga co do sposobu montowania wkładów dotyczy także filtra kartonowego. Ma to zasadnicze znaczenie, ponieważ niewłaściwe zamontowanie filtrów przyczynia się do pogorszenia jakości lakierowanych elementów poprzez wzrost ilości cząstek stałych w pomieszczeniu lakierni (zakłócony przepływ powietrza), szybszego zabrudzenia i zużycia się urządzeń, zwiększenia kosztów eksploatacji poprzez częstszą wymianę filtrów, czy zwiększenia emisji cząstek stałych materiałów lakierniczych do środowiska. Każdy wkład zawiera etykietę, ze wskazanym kierunkiem przepływu powietrza, a w razie wątpliwości firma służy zawsze poradą.

  Istnieje możliwość przygotowania dowolnego rodzaju filtra kasetowego czy kieszeniowego wg wymiarów i rodzaju wykonania określonych przez zamawiającego. Filtry kartonowe dostarczane są w opakowaniach o wys. 1,00; 0,90 oraz 0,75 m. Włókniny oferowane są zwykle w rolkach w zakresie od 0,61 m do 2,0 m. Ewentualnie przygotowywane są formatki wg oczekiwań klienta.

  Należy bezwzględnie pamiętać o tym, iż nie wolno stosować filtrów wyciągowych typu Paint-Stop jako filtrów oczyszczania powietrza w układach nawiewnych. Zdarza się, iż niekiedy są one tam błędnie montowane przez klientów, co zapewne wynika z nieuwagi czy nieporozumień przy zamówieniu. Układy nawiewu powierza nie tylko służą do zapewnienia prawidłowych parametrów technologicznych w lakierni, lecz jednocześnie tłoczą powietrze, którym oddycha pracujący lakiernik. Z filtrów tych uwalniane są w trakcie ich zużywania drobiny włókien szklanych, które mogłyby dostać się do dróg oddechowych pracownika. Stąd osoby kierujące pracami konserwatorskimi w zakładach szczególnie powinny zwrócić na tę kwestię uwagę.


  Utylizacja i bezpieczeństwo

  Zużyte filtry lakiernicze należy składować, a w zakresie utylizacji zużytych wkładów działają na rynku wyspecjalizowane firmy. Jest to odpad przemysłowy i nie może być traktowany jako odpad komunalny. Składają się one z różnego rodzaju materiałów i niektóre z nich będą poddane procesowi recyklingu.

  Oferowane włókniny są odporne na wilgoć oraz na temperaturę (chwilowo do 120°C). Dokumentem normującym klasyfikację filtrów, które są stosowane w pomieszczeniach lakierniczych, jest norma europejska PN-EN 779:20125. Spotyka się też nazewnictwo norm zagranicznych, np. DIN 24 185 (niemiecka) lub ASHRAE 52.1 (amerykańska).

  Komentarze (2)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik