• ReklamaA1 - eko color 08.11-31.12.2022 Julian

Szukaj

  ReklamaB1 - EcoLine 04.2021-04.2023 Bogumiła

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 5(85)/2013

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  ponad rok temu  01.09.2013, ~ Administrator   

  Strona 1 z 4

  Gospodarka odpadami w zakładach obróbki powierzchniowej


  Jednym z najważniejszych aspektów oddziaływania zakładów obróbki powierzchniowej na środowisko naturalne jest wytwarzanie odpadów. Gospodarka odpadami poza ochroną środowiska to również duże wyzwanie finansowe dla zakładów produkcyjnych.


  Każdy rodzaj działalności prowadzonej przez człowieka wiąże się z powstawaniem odpadów. Zależnie od profilu działalności zróżnicowana jest ilość i charakter powstających odpadów, a co za tym idzie, różne są wymagania prawne, sposób postępowania z odpadem i oczywiście koszta gospodarki odpadami. W gospodarstwach domowych, gdzie powstają głównie odpady komunalne i pewne ilości surowców nadających się do recyklingu, jedynym wymaganiem jest posiadanie umowy na odbiór odpadów i prowadzenie selektywnej zbiórki. W przypadku zakładów produkcyjnych, a w szczególności zakładów obróbki powierzchniowej, sytuacja jest już zupełnie inna. Ilości powstających odpadów mierzone są w tonach, często są to dziesiątki lub setki ton rocznie. Wiele powstających odpadów to odpady niebezpieczne wymagające szczególnego postępowania. Poza aspektem prawnym, odpady w zakładach obróbczych stanowią poważny problem ekonomiczny i są jednym z dominujących kosztów ponoszonych w związku z ochroną środowiska. Odpady niebezpieczne najczęściej powstające w ZOP to np.: odpady farb i lakierów rozpuszczalnikowych, szlamy z usuwania farb i lakierów, odpady zawierające chemikalia, jak kwasy, zasady, metale ciężkie, opakowania po substancjach niebezpiecznych, czy ubrania robocze zanieczyszczone chemikaliami. Odpady inne niż niebezpieczne to przede wszystkim wszelkiego rodzaju surowce wtórne pochodzące głównie z procesów pakowania. W tej grupie największy udział mają makulatura i tworzywa sztuczne. Poza surowcami wtórnymi, odpadami innymi niż niebezpieczne są np. odpady farb proszkowych powstające w dużych ilościach w zakładach lakierowania proszkowego.


  A co na to Prawo Ochrony Środowiska?

  Nowo uchwalona ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach [1] uprościła zdecydowanie problem pozwoleń na wytwarzanie odpadów. Obecnie jest jedno kryterium jakim zakłady produkcyjne powinny się kierować w rozważaniu o konieczności uzyskania pozwoleń. Kryterium tym jest ilość odpadów jakie zakład ma zamiar wytworzyć w roku kalendarzowym. Jeżeli w wyniku produkcji w ciągu roku powstaje więcej niż 1 Mg odpadów niebezpiecznych lub/i 5 tys. Mg odpadów innych niż niebezpieczne, to konieczne jest uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Poniżej tych ilości zakład nie musi w żaden sposób regulować prawnie wytwarzania odpadów produkcyjnych, co nie oznacza, że nie musi się stosować do wszystkich pozostałych zapisów prawnych.

  Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 1

  • 1
   ZADOWOLONY
  • ZASKOCZONY
  • POINFORMOWANY
  • OBOJĘTNY
  • SMUTNY
  • WKURZONY
  • BRAK SŁÓW

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...