• ReklamaA1 - silpol v2

Szukaj

  ReklamaB1 - EcoLine 04.2021-12.2024 Bogumiła

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 1(81)/2013

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  Lakiernictwo Proszkowe

  ponad rok temu  05.07.2016, ~ Administrator,   Czas czytania 3 minuty

  Strona 1 z 2

  Wymagania z zakresu dokumentacji niezbędnej do pełnoprawnej pracy malarni


  Wymagania formalnoprawne związane z uruchomieniem i funkcjonowaniem malarni wynikają z całego szeregu ustaw oraz z obowiązujących na ich podstawie rozporządzeń i norm. Brak jest w kraju jednego konkretnego dokumentu ujmującego całokształt zagadnienia, a różnego rodzaju wymogi porozrzucane są po wielu aktach prawnych, utrudniając ich poznanie i tym samym poprawne stosowanie.


  Nie mając wpływu na generalne uregulowanie tego problemu, intencją niniejszego artykułu jest sporządzenie wykazu niezbędnych w pracy malarni dokumentów oraz podanie podstawowych przepisów, z których one wynikają, w jednym miejscu, co wyeliminuje konieczność pracochłonnego szukania potrzebnych wiadomości w szeregu rozproszonych źródłach. Nadmienić należy, że wymienione unormowania obowiązują tak samo przy budowie nowego obiektu, jego uruchomieniu, bieżącej eksploatacji, jak i przy zmianie użytkowania. Zobowiązuje to do ciągłej kontroli i uaktualniania związanej z tym dokumentacji.


  Wykaz dokumentów i przepisów.


  Wykaz podstawowych przepisów

  1. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75 poz. 690).

  2. Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i terenów (DzU nr 019, poz. 719, rozdz. 8).

  3. Rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (DzU nr 107, poz. 1004).

  4. Rozporządzenie jak wyżej z dnia 9 czerwca 2006 r. (DzU nr 121 poz. 836).

  5. Norma PN EN 1127-1:2011. Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Pojęcia podstawowe i metodologia.

  6. Rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (DzU nr 138 poz. 931).

  7. Rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (DzU nr 263/2005, poz. 2203).

  8. PN EN 60079-10. Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Klasyfikacja obszarów zagrożonych wybuchem.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...