• Reklama
  A1 multichem 21.11-31.01 Julian

Szukaj

  Reklama
  B1 - konica minolta 18.02.2022-31.03.2023 Bogumiła

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 4(78)/2012

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  ponad rok temu  01.07.2012, ~ Administrator   

  Strona 2 z 3


  Aktualne stawki jednostkowe opłaty zostały opublikowane w obwieszczeniu ministra środowiska z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012 [M. P. z 2011 r. nr 94, poz. 958]. Nie wszystkie substancje zostały wymienione z nazwy ww. rozporządzeniu. Najczęściej znajdują się w odpowiednim dla nich rodzaju gazu w tabeli G ww. obwieszczenia. Na przykład, stawkę jednostkową dla ksylenu przyjmujemy jak dla węglowodorów pierścieniowych, aromatycznych i ich pochodnych z pozycji 63 tabeli G. Obecnie stawka ta wynosi 1,32 zł za 1 kg emitowanego ksylenu czy innego węglowodoru aromatycznego (np. styrenu, etylobenzenu, mezytylenu). Ale już dla benzenu stawka została określona indywidualnie w pozycji 10 i wynosi obecnie 7,98 zł/kg. W tym przypadku należy tę stawkę przyjąć, a nie jak dla węglowodorów aromatycznych. Bardzo często stosowanym środkiem do czyszczenia narzędzi jest aceton lub rozpuszczalnik nitro. W tym przypadku wystąpi emisja oczywiście acetonu i ksylenu albo toluenu. Dla acetonu należy przyjąć stawkę jak dla ketonów z pozycji 29 tabeli G. Stawka dla toluenu jest taka jak ustalona wcześniej dla ksylenu z pozycji 63. Często występuje również emisja octanu butylu i 2-butoksyetanolu. W tej sytuacji przyjmiemy stawkę odpowiednio jak dla kwasów organicznych, ich związków i ich pochodnych z pozycji 32 i jak dla alkoholi alifatycznych i ich pochodnych z pozycji 4.


  W przypadku poboru wód i wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi należy również kierować się zasadami dotyczącymi obliczeń podanymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 października 2008 r. [Dz. U. z 2008 r. nr 196, poz. 1217].

  W tabeli podaję kilkanaście przykładów jednostkowych stawek opłat dla wybranych substancji, które najczęściej występują w wywiewanym powietrzu z lakierni i z procesu spalania paliw. Liczba porządkowa została podana tak jak w obwieszczeniu ministra środowiska. W przypadku obliczania opłat za wprowadzanie pyłów lub gazów z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza możemy przyjąć stawkę według tabeli I.

  1207warto_001.jpg


  Na przykład dla kotłów:

  - opalanych drewnem stawka wynosi 4,17 zł za 1 Mg (tonę) spalonego drewna,

  - opalanych gazem ziemnym zaazotowanym i nominalnej mocy cieplnej ≤1,4 MW stawka wynosi 862,26 zł/106 m3,

  - opalanych gazem ziemnym zaazotowanym i nominalnej mocy cieplnej 1,4 MW i ≤5 MW stawka wynosi 1079,91 zł/106 m3,

  - opalanych olejem lekkim o zawartości siarki nie większej niż 0,5% stawka wynosi 8,63 zł/Mg.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...