• ReklamaA1 - silpol v2

Szukaj

  Reklama
  B1 tiger-coating 18.08.2022-24.01.2023 Julian przedłużony do końca 2024

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 4(78)/2012

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  ponad rok temu  01.07.2012, ~ Administrator,   Czas czytania 6 minut

  Strona 1 z 3

  Obowiązek naliczania opłat za korzystanie ze środowiska


  31 lipca 2012 roku minął termin dostarczenia do właściwego urzędu marszałkowskiego i właściwego wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska obowiązkowego zestawienia opłat za korzystanie ze środowiska za pierwsze półrocze 2012 r. Jednocześnie minął też termin wniesienia należnej obliczonej ww. opłaty na konto właściwego urzędu marszałkowskiego.


  Często pisałam w "Lakiernictwie Prze­mysłowym" o zasadach obliczania opłat za korzystanie ze środowiska. W zasadzie uważałam, że ten temat jest już znany na tyle, że nie ma potrzeby o nim pisać. Niestety, tak nie jest. Z doświadczenia wiem, że istnieje jeszcze wiele mniejszych zakładów, które o tym obowiązku dowiadują się podczas kontroli WIOŚ lub w sytuacji, gdy muszą przedstawić zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska. Zaświadczenie takie najczęściej jest wymagane, gdy zakład ubiega się o dofinansowanie inwestycji ze środków UE. Bardzo często zdarza się, że obliczona opłata za poszczególne rodzaje korzystania ze środowiska, takie jak:

  - wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

  - pobór wód

  - wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi

  - składowanie odpadów

  jest niższa od 400 zł, co powoduje, że opłata do zapłaty wynosi 0 zł. Mimo to, odpowiednio sporządzony wykaz należy wysłać do ww. urzędów. Podam jeszcze raz podstawę prawną do prawidłowego obliczenia opłat za korzystanie ze środowiska.

  Obowiązek wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska wynika z art. 273 ustawy - Prawo ochrony środowiska [Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami]. Wzór formularzy, na których należy sporządzić odpowiednie zestawienia o danych korzystania ze środowiska, określono w rozporządzeniu ministra środowiska z 18.06.2009 roku w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i danych o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat i sposobu przedstawiania tych informacji i danych [Dz. U. z 2009 r. nr 97, poz. 816].


  Spośród wielu tabel umieszczonych ww. rozporządzeniu należy wypełnić tylko te, które dotyczą danego zakresu korzystania ze środowiska. Bardzo często zdarza się, że wystarczy tylko wypełnić odpowiednią rubrykę w tabeli C i tabeli D, w których obliczamy opłatę ryczałtem za wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza w wyniku spalania paliw w kotłach tabela C) i spalania paliw w silnikach spalinowych (tabela D). W przypadku wprowadzania pyłów lub gazów z procesów przemysłowych, np. z lakierowania, przygotowania do lakierowania, klejenia, mechanicznej obróbki drewna, cięcia laserowego lub plazmowego stali, spawania i innych procesów należy obliczyć emisję pyłów lub gazów oraz wypełnić tabelę A. W małych zakładach najczęściej występuje lakierowanie i przygotowanie do lakierowania. W tej sytuacji należy posiadać aktualną kartę charakterystyki danej substancji lub mieszaniny chemicznej, w której umieszczone są informacje o zawartości poszczególnych składników. Emisję liczymy zarówno w przypadku emisji zorganizowanej, jak i niezorganizowanej. Pomocny w obliczeniach może być wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie pyłów lub gazów do powietrza, o ile taki oczywiście został opracowany. Na pewno dokumentację taką będą posiadać zakłady, które objęte są obowiązkiem uzyskania pozwolenia na wprowadzanie pyłów lub gazów do powietrza i mają tę świadomość. Oczywiście, pierwszą tabelę zawierającą zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat wypełniają wszystkie zakłady. W celu wypełnienia ww. wykazu należy prowadzić ewidencję zużycia paliw, surowców, materiałów lakierniczych.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...