• ReklamaA1 - eko color 08.11-31.12.2022 Julian

Szukaj

  Reklama
  B1 tiger-coating 18.08.2022-24.01.2023 Julian

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 5(97)/2015

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  ponad rok temu  01.09.2015, ~ Administrator   

  Strona 3 z 4


  Sprawozdawczość związana z opakowaniami


  Dotyczy to tylko tych firm, które wprowadzają na rynek opakowania lub produkty w opakowaniach. Firmy takie są zobowiązane do składania sprawozdań OPAK, sprawozdania OŚ OP-1 oraz do wnoszenia opłaty produktowej, o ile jej wnoszenie jest konieczne. Jeżeli firma wprowadza na rynek produkty w opakowaniach to, aby uniknąć konieczności płacenia opłaty produktowej, konieczne jest zawarcie umowy z organizacją odzysku. Temat ten omawialiśmy już w innym artykule, więc teraz skupimy się jedynie na uzupełnianiu zaległości w realizacji tego obowiązku. Sprawozdawczość oraz obowiązek wnoszenia opłaty produktowej, jak w przypadku większości sprawozdawczości, przedawnia się po 5 latach. Jeżeli firma nie realizowała obowiązku odzysku i recyklingu na wymaganym prawem poziomie ani we własnym zakresie, ani za pośrednictwem organizacji odzysku, to - niestety - będzie musiała wyliczyć we własnym zakresie należną opłatę produktową i wnieść ją na konto Urzędu Marszałkowskiego wraz ze stosownymi odsetkami. Odsetki należy wyliczyć analogicznie jak to zostało wskazane przy opłatach z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska, czyli korzystając z kalkulatora udostępnionego przez Ministerstwo Finansów.

  Dane do opłat nie powinny być trudne do pozyskania. Wystarczy sprawdzić jaką ilość materiałów opakowaniowych w poszczególnych latach wprowadziliśmy na rynek. W przypadku firm posługujących się programami magazynowymi powinno to być bardzo łatwe i ograniczać się do kilku operacji w komputerze.

  Jeżeli Urząd Marszałkowski stwierdzi, że podmiot nie wnosi opłaty produktowej, mimo że jest do tego zobowiązany lub wnosi ją w kwocie zaniżonej, to w drodze decyzji wezwie do uzupełnienia zaległości. Niepodporządkowanie się decyzji może skutkować nałożeniem dodatkowej opłaty w wysokości 50% należnej opłaty produktowej. Ściąganie opłaty produktowej podlega przepisom o ordynacji podatkowej, z tym, że organem podatkowym w tym przypadku jest marszałek województwa.

  Opłata produktowa jest bardzo wysoka w stosunku do kwot, jakie należy zapłacić organizacji odzysku za przejęcie obowiązku odzysku i recyclingu, dlatego też niezwłocznie po usunięciu zaległości warto jak najszybciej podpisać umowę z wybraną z rynku organizacją, która zaoferuje najkorzystniejsze warunki finansowe.


  Sprawozdawczość środowiskowa GUS


  W przypadku tego obowiązku sprawozdawczego rzadko dochodzi do kilkuletnich zaległości, ponieważ podmiot uchylający się od sprawozdawczości jest wielokrotnie wzywany do uzupełnienia braków. Do wypełniania sprawozdań Głównego Urzędu Statystycznego związanych z ochroną środowiska zobowiązane są tylko te podmioty, które zostaną do tego wezwane w drodze powiadomienia. Powiadomienie przesyłane jest drogą elektroniczną lub pocztową, a obowiązek sprawozdawczy realizuje się drogą elektroniczną za pomocą portalu sprawozdawczego. Warto zwrócić uwagę, że brak wypełnienia tego z pozoru nieistotnego obowiązku sprawozdawczego może skutkować nałożeniem wysokich kar, jak również karą ograniczenia wolności. Zebranie danych do sprawozdań nie powinno podmiotowi sprawić większych problemów i przeważnie sprowadza się do danych odnośnie wytworzonych odpadów, zużycia mediów oraz wielkości produkcji. GUS wybiera podmioty zobowiązane do raportowania losowo i niekoniecznie w każdym sprawozdanie to musi być koniecznością.

  Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 0

  • ZADOWOLONY
  • ZASKOCZONY
  • POINFORMOWANY
  • OBOJĘTNY
  • SMUTNY
  • WKURZONY
  • BRAK SŁÓW

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...