• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  Reklama
  B1 - IGP 01.10 - 31.12 Julian

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 5(97)/2015

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  ponad rok temu  01.09.2015, ~ Administrator   

  Strona 2 z 4


  Raportowanie kobize


  Obowiązek rejestracji oraz raportowania w kobize wprowadziła w życie ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (2). W porównaniu z innymi obowiązkami sprawozdawczymi, raportowanie kobize jest dość nowym obowiązkiem, ponieważ istnieje od 2010 r. Za rok 2010 raport do krajowej bazy wprowadzały wyłącznie podmioty, które posiadały wydane pozwolenie na emisję gazów i pyłów do powietrza lub pozwolenie zintegrowane. Od 2014 r. raport przybrał nową formę i obecnie obowiązek raportowania spoczywa na każdym podmiocie gospodarczym, który wykazuje jakąkolwiek emisję do powietrza, nawet jeżeli dotyczy ona tylko auta firmowego.

  Wiele firm nie realizuje obowiązku sprawozdawczego kobize, co wynika w równym stopniu z braku świadomości, co i dość skomplikowanej formy raportu. Sama ustawa o zarządzaniu emisjami nie zawiera co prawda przepisów karnych, ale podmiot, który nie realizuje obowiązku sprawozdawczego może zostać ukarany zgodnie z zapisami ustawy Prawo Ochrony Środowiska (3), która przewiduje szeroki wachlarz kar finansowych za brak realizacji obowiązków ustawowych.

  Wyrównywanie zaległości w tym przypadku zaczynamy przede wszystkim od założenia konta w krajowej bazie, co możliwe jest jedynie poprzez stronę www.kobize.pl. Na stronie tej wypełniamy formularz rejestracyjny i przesyłamy go drogą elektroniczną. Jednocześnie wydrukowany wniosek, wraz z koniecznymi załącznikami, przesyłamy drogą pocztową pod adresem wskazanym na stronie. Należy pamiętać, aby rejestracji dokonać około miesiąc przed upływem terminu sprawozdawczości, ponieważ administrator ma 21 dni na utworzenie konta, bez którego nie będzie możliwe raportowanie. Dużo uwagi należy poświęcić zebraniu odpowiednich danych do raportów kobize. Jeżeli podmiot wnosi opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska, to dane dotyczące emisji wprowadzane do kobize powinny być w 100% zbieżne z tymi z formularzy opłatowych za ubiegłe lata. W przeciwnym razie może okazać się, że administrator porównując wielkości emisji z opłat i raportów znajdzie rozbieżność i zarzuci błąd bądź to w raporcie kobize, bądź w rozliczeniu opłat. Pamiętajmy, że aby prawidłowo wprowadzić raporty do krajowej bazy, konieczne najpierw będzie uzupełnienie danych o instalacjach i urządzeniach na terenie zakładu. Zebranie tych danych, jak i ich wprowadzenie może wydawać się skomplikowane, dlatego też będzie szczegółowo omówione w kolejnym artykule. Dane o instalacjach, o ile nie zaszły jakiekolwiek zmiany, wprowadzamy tylko raz, a następnie w kolejnych latach możemy je swobodnie kopiować do kolejnych raportów. W przypadku raportowania do krajowej bazy, tak jak w pozostałych przypadkach, warto od razu uzupełnić wszystkie raporty za lata ubiegłe, tj. maksymalnie do roku 2010. Aby uprościć podmiotom procedurę zarówno rejestracji konta, jak i raportowania za kolejne lata, na stronach krajowej bazy opublikowano szereg poradników szczegółowo opisujących sposób postępowania i wprowadzania danych.

  Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 0

  • ZADOWOLONY
  • ZASKOCZONY
  • POINFORMOWANY
  • OBOJĘTNY
  • SMUTNY
  • WKURZONY
  • BRAK SŁÓW

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...