• ReklamaA1 - silpol v2

Szukaj

  Reklama
  B1 - emptmeyer 28.05-31.12 Julian

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 5(97)/2015

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  ponad rok temu  01.09.2015, ~ Administrator,   Czas czytania 8 minut

  Strona 1 z 4
  W pierwszej części artykułu omówiliśmy ogólne przepisy prawa, które pozwalają prawidłowo zidentyfikować obowiązki sprawozdawcze, określić ich zakres w zależności od profilu działania zakładu i przypisać prawidłowo odpowiedzialność za sprawy środowiskowe w przypadku dzierżawy czy wynajmu instalacji lub jej części. Opisaliśmy również drogę postępowania konieczną w przypadku wyrównania zaległości we wnoszeniu opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska, które są jednymi z najczęściej występujących problemów sprawozdawczych w firmie.

  Zaległości środowiskowe firm produkcyjnych, cz. 2  W dzisiejszym artykule będziemy kontynuować rozpoczęty w pierwszej części temat uzupełniania braków w sprawozdawczości odpadowej, która wydaje się również być dla wielu firm problemem. Dodatkowo warto poświęcić temu zagadnieniu więcej uwagi, ponieważ jest to jeden z najczęściej kontrolowanych obszarów działalności firmy.


  Gospodarka odpadami cd...


  W sprawozdawczości odpadowej obowiązuje również okres 5 lat, w czasie których zakład może zostać skontrolowany pod kątem realizacji obowiązków zapisanych w ustawie o odpadach (1). Pamiętajmy, że brak konieczności posiadania pozwolenia na wytwarzanie odpadów nie zwalnia i nie zwalniał z obowiązku składania rocznych raportów odpadowych. Co prawda rozwiązanie takie było proponowane na etapie projektu nowej ustawy odpadowej, ale nie znalazło się w uchwalonej treści dokumentu. Zatem, jeżeli posiadamy ewidencję odpadową za lata ubiegłe, konieczne jest sporządzenie raportów rocznych do 5 lat wstecz i ich przesłanie do urzędu. Warto złożyć wszystkie zaległe sprawozdania w jednym czasie, co pozwoli uniknąć sytuacji, w której urząd wezwie nas do złożenia zaległych dokumentów, jednocześnie nakładając karę za nieterminowe ich złożenie. Jest to również teoretycznie możliwe w przypadku złożenia wszystkich sprawozdań naraz, ale doświadczenie wskazuje, że w takim przypadku nałożenie kary należy do rzadkości, a urzędy przyjmują sprawozdania właściwie bez jakichkolwiek zastrzeżeń czy uwag.


  Braki i błędy w dokumentacji ewidencyjnej odpadów


  O ile problem dotyczy prostych błędów o charakterze piśmienniczym, czy np. zagubienia części dokumentacji ewidencyjnej, to możliwy jest kontakt z firmą odbierającą odpady i uzupełnienie braków lub skorygowanie kart. Dużo większy problem pojawia się w sytuacji, gdy podmiot przekazywał odpady firmom, które nie posiadały stosownych pozwoleń na ich odbiór lub przekazanie nie wiązało się z wystawieniem karty przekazania. Tych błędów praktycznie rzecz biorąc nie da się już skorygować. Należy zadbać o to, aby w kolejnych latach nie popełniać już ww. błędów, ale nadal pozostaje ryzyko nałożenia kary za lata, w których zostały popełnione błędy. Jeżeli w czasie przygotowywania sprawozdań okaże się, że podmiot przekroczył próg ilości wytwarzanych odpadów obligujących do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, a nie wystąpił z wnioskiem o jego wydanie, dobrym rozwiązaniem będzie jak najszybsze złożenie wniosku o wydanie pozwolenia i uzupełnienie braków sprawozdawczych. Pamiętać należy, że gospodarka odpadami jest jednym z najczęściej kontrolowanych aspektów oddziaływania zakładu na środowisku naturalne. W czasie kontroli, poza sprawozdaniem rocznym, szczegółowej weryfikacji podlega cała ewidencja odpadowa wraz z pozwoleniami odbiorców odpadów. Jednocześnie za nieprawidłowe gospodarowanie odpadami grożą wysokie kary, o których pisaliśmy w pierwszej części artykułu, więc warto zadbać o prawidłową realizację wymagań prawnych w tym zakresie.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...