• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  Reklama
  B1 tiger-coating 18.08.2022-24.01.2023 Julian przedłużony do końca 2023

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 4(66)/2010
  Strona 5 z 6


  System rozdziału potencjałów

  Opisany powyżej izolowany system podawania lakieru stosowany jest w przypadku niewielkiej ilości kolorów lakierów i niewielkiej częstotliwości ich wymiany. Dla instalacji lakierniczych, od których wymagana jest duża paleta kolorów i konieczna częsta wymiana lakierów z równoczesnym krótkim czasem ich wymiany, zostały wynalezione i są preferowane inne systemy rozdziału potencjałów. Do nich należy między innymi rozdział potencjałów z wykorzystaniem techniki stosowania zaworów, jak np. system „IsoValve” (zaworów izolujących).

  Technika stosująca zawory bazująca na systemie rozdziału potencjałów „IsoValve” opiera się - jeśli chodzi o stronę lakierniczą - w dużej mierze na dwóch elektrycznych zaworach odcinających i dwóch każdorazowo załączanych po sobie cylindrycznych zbiornikach zapasowych, zbiornikach dopełniających i zbiornikach roboczych. Opcjonalnie można również wprowadzać jeszcze środek do płukania zawierający wodę. W takim przypadku potrzebne są dwa zawory odcinające, lecz tylko jeden zbiornik cylindryczny – patrz rysunek 9.

  Podawanie lakieru następuje ze zbiornika roboczego, zaopatrywanego w niezbędną ilość lakieru za pomocą pompy zębatej pełniącej rolę dozownika. Galwaniczny rozdział następuje za pomocą zaworu odcinającego 1. W momencie osiągnięcia ustalonego poziomu minimalnego w zbiorniku roboczym następuje otwarcie zaworu odcinającego 2 i lakier przepływa ze zbiornika dopełniającego do zbiornika roboczego. Niezależnie od procesu dopełniania lakieru następuje stały dopływ lakieru do pompy zębatej. Po zakończeniu procesu uzupełniania lakieru zawór odcinający 2 odcina galwanicznie dopływ uziemionego lakieru, gdyż w tym momencie następuje otwarcie zaworu odcinającego 1 celem napełnienia zbiornika dopełniającego.


  Czasy wymiany koloru lakieru są tak dalece zoptymalizowane, że mogą one być porównywane z czasem sprawdzenia minimalnej ilości lakieru w zbiorniku roboczym potrzebnej dla danego koloru i porównania jej ze stanem faktycznym. Tym samym zbiornik dopełniający można płukać już w momencie, w którym jeszcze trwa lakierowanie ze zbiornika roboczego. Podanie informacji o minimalnej ilości lakieru wykorzystywane jest dodatkowo do zapobiegania niepotrzebnym stratom lakieru przy zmianie jego koloru i tym samym do zwiększenia stopnia wydajności instalacji. Krótkotrwałe płukanie dzwonu bez zmiany koloru lakieru może następować pod wysokim napięciem, gdyż jak to już wcześniej wyjaśniono, również i w tym przypadku możliwe jest w razie potrzeby galwaniczne rozdzielenie potencjałów. Ten wariant rozdziału potencjałów stosuje się w szczególności w przemyśle motoryzacyjnym, w którym używa się dużej palety kolorów lakierów i elastycznie steruje się procesami. Możliwe jest także zastosowanie tego rodzaju systemu jako samodzielnie zabudowanej jednostki (StandAlone) w formie doposażenia istniejącej już instalacji lakierniczej.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...