• ReklamaA1 - silpol v2

Szukaj

  ReklamaB1 - EcoLine 04.2021-04.2023 Bogumiła

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 4(66)/2010
  Strona 4 z 6


  Rozpuszczalniki do przygotowywania systemów wykorzystujących lakiery wodnorozcieńczalne

  Rosnące zastosowanie lakierów wodnych w stosunku do lakierów zawierających rozpuszczalniki wymaga również z punktu widzenia rozpylania i miejsca nanoszenia kropelek lakieru innej procedury. Systemy lakierów bazujące na wodzie nie mogą, ze względu na duże przewodnictwo, być przenoszone z wykorzystaniem zjawiska ich naładowania wskutek kontaktu z rozpylaczem znajdującym się pod wysokim napięciem, gdyż wytworzenie się „mostka elektrycznego” prowadziłoby do powstania spięcia na zbiorniku o potencjale ziemi, z którego podawany jest lakier.


  Opisane poniżej rozpuszczalniki dają tylko niewielki przegląd zasadniczych możliwości oraz warunków, które należy przestrzegać przy ich stosowaniu.

  - Izolowane podawanie lakieru

  - System rozdziału potencjałów.

  877032.jpg

  Rys. 9. Schematyczne przedstawienie systemu rozdziału potencjałów „IsoValve”.


  Izolowane podawanie lakieru

  Metodę izolowanego podawania lakieru stosuje się wówczas, gdy ma się do czynienia w niewielką ilością rzadko zmienianych kolorów lakieru z wykorzystaniem wyłącznie aplikacji elektrostatycznej. Przedmiotowy system składa się w znacznej mierze z izolatorów ustawionych na izolowanym stole, na którym umieszczone są także pojemniki z lakierem i ze środkiem płuczącym, z których doprowadzane są ciecze. Cały układ rozpylająco-dozujący i doprowadzania lakieru znajduje się pod wysokim napięciem. Rozdział potencjałów zbiorników z lakierem w stosunku do ziemi następuje poprzez izolatory (nogi stołów). Możliwy układ takiego systemu przedstawia rysunek 8.


  Wielkość stołu zależy od rozmiarów zastosowanych zbiorników, zużywanych ilości i wymaganych cyklów wymiany lakierów. Podawanie lakieru może odbywać się w układzie wariantu A/B: dwie oddzielne jednostki (komórki ze stołami izolacyjnymi) zaopatrują na przemian jedna po drugiej instalację, zapewniając automatyczną zmianę lakieru lub jego dopełnianie w czasie produkcji. Urządzenia do izolowanego podawania lakieru muszą, ze względu na to, że system znajduje się pod wysokim napięciem, znajdować się w odpowiedniej obudowie i posiadać zabudowane czujniki kontrolujące stan bezpieczeństwa oraz wyłączniki bezpieczeństwa. Izolowany układ podawania lakieru jest znanym i wypróbowanym systemem, stosowanym powszechnie w przemyśle, gdyż stosując go nie musi się rezygnować z wysokiego stopnia wykorzystania aplikacji elektrostatycznej. System ten charakteryzuje się dodatkowo tym, że musi on być napełniany tylko raz na początku zamiany i wymaga jedynie niewielkiej obsługi. Należy zaznaczyć, że ze zrozumiałych względów w systemie tym nie można stosować aplikacji ręcznej i wymaga on oddzielnego doprowadzania lakieru.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...