• Reklama
  A1 - eko color 08.11-31.12.2023 Julian

Szukaj

  ReklamaB1 - EcoLine 04.2021-05.2024 Bogumiła

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 4(66)/2010
  Strona 3 z 6

  - lakierowanie elektrostatyczne z zastosowaniem pistoletu pneumatycznego,

  - lakierowanie elektrostatyczne z zastosowaniem rozpylacza wysokoobrotowego (aplikacja z zastosowaniem tarczy),

  - lakierowanie elektrostatyczne z zastosowaniem rozpylacza wysokoobrotowego (aplikacja z zastosowaniem dzwonu).

  877030.jpg

  Rys. 7. Rozpylacz wysokoobrotowy stosowany do lakierowania zderzaków.


  Lakierowanie elektrostatyczne z zastosowaniem pistoletu pneumatycznego

  Lakierowanie elektrostatyczne pistoletem pneumatycznym stanowi optymalną kombinację lakierowania elektrostatycznego i lakierowania przy użyciu konwencjonalnego pistoletu na sprężone powietrze. Lakierowanie tą metodą odbywa się w znacznym stopniu przy użyciu konwencjonalnego pistoletu rozpylającego powietrze, do którego podłączona jest przewodząca wysokie napięcie elektroda, za pomocą której następuje naładowanie lakieru. Opisana powyżej różnica potencjałów elektrostatycznych pojawia się pomiędzy pistoletem, do którego przyłożono wysokie napięcie, a uziemionym elementem do lakierowania. Charakterystyka rozpylania pistoletu pozostaje niezmieniona, zostają jedynie naładowane kropelki lakieru, przez co osiąga się znacznie wyższy stopień wydajności nanoszenia lakieru.


  Lakierowanie elektrostatyczne z zastosowaniem rozpylacza tarczowego

  Rozpylacze tarczowe charakteryzują się tym, że umieszcza się je na pionowym, przesuwnym, poruszającym się w górę i w dół wysięgniku. Rozpylanie lakieru odbywa promieniowo w trakcie rotacji urządzenia – patrz rysunek 6. W trakcie procesu elementy lakierowane wykonują wokół rozpylacza tak zwaną pętlę omega, co jest konieczne celem osiągnięcia wysokiego stopnia wydajności. Lakierowane elementy mogą przy tym obracać się wokół własnej osi, co sprawia, że tworzy się równomierna, ciągła powłoka lakiernicza. Rozpylacze tarczowe stosuje się często tam, gdzie zachodzi potrzeba lakierowania rotacyjnie symetrycznych elementów.

  877031.jpg

  Rys. 8. Izolowane podawanie lakieru poprzez stoły izolujące oddzielające od potencjału ziemi.


  Lakierowanie elektrostatyczne z zastosowaniem rozpylacza dzwonowego

  Lakierowanie elektrostatyczne z zastosowaniem rozpylacza dzwonowego charakteryzuje się tym, że rozpylacz ustawiony jest pionowo w stosunku do powierzchni lakierowanych elementów – patrz rysunek 3, przez co osiąga się równomierne rozpylenie lakieru i lepszą optykę powierzchni, co powoduje, że tego typu rozpylacze wysokoobrotowe stosowane są głównie w przemyśle samochodowym, jak również przez dostawców części dla przemysłu samochodowego. Oprócz powyższych cech, metoda ta charakteryzuje się jeszcze wyższym stopniem wydajności nanoszenia lakieru w stosunku do metody z użyciem pistoletu elektrostatycznego, gdyż w tym przypadku kropelki lakieru nie podlegają działaniu aż tak wysokich impulsów i znajdując się pod wpływem działania sił pola elektrostatycznego trafiają łatwiej do celu, jakim jest lakierowany element. Dostosowując dodatkowo powietrze kierujące można lakierować również obszary, w których tworzą się klatki Faradaya. Istnieje wiele wariantów wykonania tego typu urządzeń, tak że wyżej opisane rozpylacze można zabudowywać zarówno na urządzeniach podnośnikowych, jak również i w robotach.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...

  WYDANIE 4(66)/2010

  Reklama
  C1 - Farby dekoracyjne