• Reklama
  A1 - eko color 08.11-31.12.2023 Julian

Szukaj

  Reklama
  B1 - konica minolta 18.02.2022-31.12.2024 Bogumiła

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 5(97)/2015

  Artykuły branżowe

  Antykorozja

  Budownictwo

  Lakiernictwo Proszkowe

  Badanie Powłok

  ponad rok temu  01.09.2015, ~ Administrator,   Czas czytania 10 minut

  Strona 1 z 6
  Stowarzyszenie QUALIPOL promuje system jakości QUALISTEELCOAT. Stowarzyszenie Wykonawców Obróbki Powierzchni Aluminiowych QUALIPOL działa na polskim rynku od 2000 roku, realizując swój statutowy cel: propagowanie wiedzy o sposobach wykonywania wysokiej jakości powłok na wyrobach aluminiowych przeznaczonych do stosowania w architekturze. Dzięki wieloletniej pracy stowarzyszenia, zwyczaje i uregulowania istniejące w tym zakresie na polskim rynku budowlanym nie różnią się wiele od obowiązujących w europejskich krajach za zachodnią granicą.

  Platformą implementacji standardów europejskich do naszych firm krajowych są dla QUALIPOL generalne licencje do reprezentacji na terenie Polski znaków jakości QUALANOD, QUALICOAT, SEASIDE i QUALIDECO. W roku piętnastego jubileuszu założenia stowarzyszenia przyszedł czas na poszerzenie zakresu zainteresowania o powłoki wykonywane na podłożach stalowych. Z jednej strony, u źródeł tej inicjatywy stoi potrzeba włączenia się w europejski trend standaryzacji tego typu powłok dla różnych zastosowań, z drugiej strony, kontynuowanie porządkowania krajowych zasad stawianych wymaganiom technicznym dla powłok ochronnych wykorzystywanych w budownictwie.


  1658standaryzacja_001.jpg


  Znak QUALISTEELCOAT


  QUALISTEELCOAT to międzynarodowy znak/program jakości dla stali pokrywanej powłokami ochronnymi, opracowany specjalnie w celu utrzymania w zgodzie z normą PN-EN ISO 12944-2 jakości powłok ochronnych na nowych konstrukcjach stalowych i urządzeniach, zbudowanych lub eksploatowanych w szerokim spektrum warunków korozyjnych. Opisane w programie powłoki proszkowe, jak i powłoki z farb ciekłych są ochronnymi systemami powłokowymi dostępnymi na rynku do zastosowania. Powłoki proszkowe mogą bazować zarówno na żywicach termoutwardzalnych, jak i termoplastycznych. Powłoki z farb ciekłych mogą być jednoskładnikowe, ale zazwyczaj są to systemy dwuskładnikowe. QUALISTEELCOAT za podłoża uznaje powierzchnie stali węglowej, niskostopowej i niestopowej, jak również stali ocynkowanej ogniowo, stali ocynkowanej ogniowo metodą ciągłą, stali ocynkowanej galwanicznie, stali ocynkowanej dyfuzyjnie lub pokrytej metodą natryskiwania cieplnego oraz stali pokrytej podkładem, również kataforetycznym. Podłoża te, z wyłączeniem kataforezy, są uprzednio przygotowane chemicznie lub za pomocą obróbki strumieniowo-ściernej. Specyfikacja QUALISTEELCOAT zawarta w Wymaganiach Technicznych określa poziom jakości, który w celu otrzymania znaku QUALISTEELCOAT musi być spełniony zarówno przez przygotowanie powierzchni przed malowaniem, jak i systemy powłokowe. Określają one również procedury nałożone na wykonawcę powłok zobowiązanego znakiem QUALISTEELCOAT. Licencja, będąca potwierdzeniem udziału w programie jakości i świadectwem wypełniania wymagań technicznych jest udzielana wykonawcy powłok (malarni). Atesty na systemy powłokowe udzielane dostawcom są związane z korozyjnością środowiska, jak opisano w normie PN-EN ISO 12944-2. Pod uwagę są brane tylko powłoki ochronne o wysokich właściwościach wytrzymałościowych. Poziom wymagań technicznych odpowiada stosownej kategorii korozyjności, w odniesieniu np. do liczby godzin badań, które są wymagane, aby potwierdzić jakość uzyskanych powłok. Zarówno system powłokowy, jak i wykonawca powłok, mogą uzyskać znak/potwierdzenie jakości dla danej kategorii korozyjności. Znak ten zachowuje swą ważność i może być używany dla niższych kategorii korozyjności. Zbadany system jest wykazywany w certyfikacie.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...