• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  ReklamaB1 - EcoLine 04.2021-04.2023 Bogumiła

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 6(98)/2015

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  ponad rok temu  01.11.2015, ~ Administrator   

  Strona 3 z 4


  Jak sądzę, nie muszę nikogo przekonywać, że z chwilą wystąpienia z wnioskiem o wydanie ww. zezwolenia czy pozwolenia, wymagania określone w przepisach ochrony środowiska powinny być spełnione.

  Nie tak dawno pisałam o konieczności dołączenia do wniosków o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów, o ile jest wymagana, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Otóż, już mamy zmianę opublikowaną 23 listopada 2015 r. w art. 5 ustawy z 9.10.2015 r. o zmianie ww. ustawy [Dz.U. poz. 1936], z której wynika, że uchylono art. 42 ust. 4 ustawy o odpadach. Zmiana ta ma obowiązywać od 1.01.2017 r. Jednak do tego czasu, jak sądzę, termin ten może ulec zmianie. Nie znajduję uzasadnienia dlaczego art. 5 nie obowiązuje po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tak jak niektóre artykuły zawarte ww. ustawie.

  Dalsze zmiany zawarte w art. 108 w nowej ustawie z 11.09.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym [Dz.U. poz. 1688] dotyczące ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach [Dz.U. z 2013 r., poz. 21] dotyczą sprawozdań i "Rejestru".


  1695opakowania_001.jpg


  Istotną informacją, z uwagi na zbliżający się okres sprawozdawczy, są dodane do ustawy o odpadach art. 237a-237c. Z art. 237a wynika, że podmioty, o których mowa w art. 73 i art. 75 w ustawie o odpadach obowiązane do składania:

  1) zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

  2) sprawozdań na podstawie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,

  3) sprawozdań na podstawie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,

  4) sprawozdań na podstawie ustawy o bateriach i akumulatorach,

  sporządzają i składają je, za rok 2015 i za rok 2016, stosując przepisy dotychczasowe. Czyli do złożonych zbiorczych zestawień danych i sprawozdań stosuje się przepisy dotychczasowe.

  W wyniku wprowadzonych zmian art. 234 ust. 1 ustawy o odpadach brzmi: "1. Rejestr, o którym mowa w art. 49 ust. 1, tworzy się łącznie z BDO", a w art. 238 ust. 1 czytamy, że: "1. BDO tworzy się najpóźniej do dnia 24 stycznia 2018 r." Większość czytelników "Lakiernictwa Przemysłowego" zapewne wie, że "Rejestr" miał być utworzony najpóźniej do 23 stycznia 2016 roku. W celu przypomnienia podam, że "BDO" oznacza - Bazę danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, którą prowadzi urząd marszałkowski.

  Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 1

  • 1
   ZADOWOLONY
  • ZASKOCZONY
  • POINFORMOWANY
  • OBOJĘTNY
  • SMUTNY
  • WKURZONY
  • BRAK SŁÓW

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...