• Reklama
  A1 - eko color 08.11-31.12.2023 Julian

Szukaj

  Reklama
  B1 - konica minolta 18.02.2022-31.12.2024 Bogumiła

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 3(77)/2012

  Artykuły branżowe

  Urządzenia Lakiernicze

  Lakiernictwo Proszkowe

  Procesy Wspomagające

  ponad rok temu  01.05.2012, ~ Administrator,   Czas czytania 4 minuty

  Strona 1 z 2

  Teoria i praktyka w malowaniu proszkowym jako podstawa sukcesu


  Osiągane wyniki w malowaniu proszkowym niejednokrotnie są niezadowalające zarówno w aspekcie jakości uzyskiwanych powłok, ich trwałości, jak i ekonomiczności całego procesu. Co może być przyczyną takiego stanu? W jaki sposób można go zmienić zwiększając wydajność lakierowania, zmniejszając koszty i podwyższając jakość produktów?


  Złożoność procesu malowania proszkowego, konfiguracja konkretnej linii lakierniczej, użyte surowce, jakość i stan urządzeń w całym procesie malowania proszkowego, wiedza teoretyczna i praktyczna osób obsługujących lakiernię - to tylko niektóre z czynników, które składają się na końcowy wynik malowania proszkowego. Połączenie w jeden system wszystkich aspektów malowania proszkowego i jego kontrola przez jedną osobę wydawałoby się rozwiązaniem idealnym. Jednakże z czysto praktycznego punktu widzenia takie rozwiązanie nie jest możliwe.

  Zatem wiedza, doświadczenie zawodowe i świadomość odpowiedzialności wszystkich osób zaangażowanych zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio na wszystkich etapach procesu mogą być podstawą powtarzalnego (co wydaje się być kluczowe) sukcesu w malowaniu proszkowym.

  1158szkolenia_001.jpg

  Pomiar rozkładu temperatury na detalach w procesie utwardzania farby proszkowej.


  Myślę, że wielu z Państwa spotkało się z sytuacją, iż lakiernik czy osoba z działu kontroli jakości zidentyfikowała wadę na malowanych produktach, jednak bardzo trudne czy wręcz niemożliwe było określenie jednoznacznych przyczyn zaistniałych braków. Bowiem, dla przykładu, czy niewystarczającą przyczepność farby na krawędziach malowanych detali można bezpośrednio łączyć z rodzajem gazu osłonowego używanego w cięciu laserowym formatek użytych do produkcji wyrobu? Otóż okazuje się, że istotnie ? pomimo dochowania wszelkiej staranności na etapach przygotowania powierzchni, aplikacji farby i jej utwardzania ? wyniki adhezji powłoki lakierniczej na krawędziach były niezadowalające, co jak się okazało, brało się z wyżej wymienionego czynnika. Jest to jeden z przykładów ilustrujący, iż nie wszystkie przyczyny problemów z malowaniem proszkowym mają swój początek w samej lakierni.

  1158szkolenia_002.jpg

  Pomiar faktycznego stopnia naładowania farby proszkowej w aplikacji typu Tribo.


  Jednakże koncentrując się na samym malowaniu proszkowym, niejednokrotnie nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele jednocześnie działających czynników ma wpływ na wynik końcowy. Malowanie proszkowe jest procesem, gdzie niezbędna jest reakcja na ciągle zmieniające się warunki na linii lakierniczej. Dodatkowo, dochodzi oczywiście czynnik ludzki, gdzie jakże istotne są przyzwyczajenia czy nawyki operatorów i lakierników. Efektywność malowania w dużej mierze zależy od możliwości kontroli powstawania warstwy farby na detalach ? najistotniejszą rolę w tym zakresie odgrywa jakość i sprawność sprzętu aplikacyjnego. Ale również istotne jest to, w jaki sposób detale są zawieszone na linii względem pistoletów aplikacyjnych oraz czy zapewnione jest właściwe uziemienie malowanych przedmiotów. Te prozaiczne zdawałoby się czynniki odgrywają ważną rolę w uzyskiwaniu właściwej grubości powłoki malarskiej.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...