• Reklama
  A1 - eko color 08.11-31.12.2023 Julian

Szukaj

  Reklama
  B1 - emptmeyer 28.05-31.12 Julian

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 4(90)/2014

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  ponad rok temu  01.07.2014, ~ Administrator,   Czas czytania 8 minut

  Strona 1 z 5
  Produktywność i elastyczność jest koniecznym warunkiem przetrwania na konkurencyjnym rynku. Ta sama konkurencja wymaga od przedsiębiorców zmiany i polepszenia produkcji oraz skracania serii wyrobów, co niekorzystnie wpływa na osiągnięcie wysokiej produktywności. Na linii produkcyjnej związane jest to z częstszymi zamianami produkowanych wyrobów i narzędzi, czyli zmusza do zwiększenia ilości przezbrojeń maszyn i procesów. Każde przezbrajanie natomiast zajmuje czas, wydłuża proces, co z kolei skutkuje wydłużeniem procesu i spadkiem wydajności.

  Redukcja czasów i wzrost produktywności  Jednym z podstawowych narzędzi Lean, pozwalających redukować koszty produkcyjne, jest metoda szybkich przezbrojeń zwana SMED (Single Minute Exchange of Die), dosłownie tłumaczona jako przezbrojenie w pojedynczych minutach. Im krótszy czas przezbrojenia, tym mniejsze straty w oczekiwaniu na samo przezbrojenie i ustawienie maszyny, a co za tym idzie, mniejsze partie produktów można produkować opłacalnie. Optymalizacja przezbrojenia pozwala na błyskawiczne przejście z produkcji jednego wyrobu do kolejnego, a zaoszczędzony czas wykorzystać na dodatkową produkcję bądź większą ilość przezbrojeń.

  SMED to zarówno nazwa metody szybkiego przezbrojenia, jak również metodologii wdrażania czy też osiągania tej metody. SMED to element tzw. kompleksowych systemów zarządzania, takich jak Total Productive Maintenance czy System Produkcyjny Toyoty.

  Głównym założeniem tej metody jest dokonanie przezbrojenia w jednostkowej liczbie minut (maks. do 10 min) poprzez wprowadzenie takiego podziału i uproszczenia procesu, aby przezbrojenie przeprowadzane było z użyciem jak najmniejszej liczby narzędzi.

  Koncepcja SMED powstała na przełomie lat 50. i 60. kiedy to Shigeo Shingo wraz z firmą Toyota zastanawiał się nad niezdolnością firmy do wyeliminowania wąskich gardeł przy tworzeniu nadwozi samochodowych za pomocą pras. Wąskie gardła powodowane były zbyt długimi czasami przezbrojeń pras, które z kolei wpływały na wielkość partii produkcyjnej. Ekonomiczna wielkość partii obliczana jest ze stosunku rzeczywistego czasu produkcji oraz tzw. czasu "change - over", czyli od czasu zatrzymania produkcji do rozpoczęcia produkcji innego produktu. Jeśli przezbrojenie jest zbyt czasochłonne, wówczas spada produktywność, co z kolei znacznie zwiększa koszta firmy. Jeśli uda się obniżyć koszty przezbrojenia, dodatkowo zmniejszając wielkość produkcji (likwidacja kosztów magazynowania), można bezpośrednio zmniejszyć ponoszone przez firmę wydatki. Należy przy tym zauważyć, że duże partie wymagają utrzymania wyższych poziomów zapasów oraz kosztów z nimi związanych. Wdrożenie SMED umożliwia zmniejszenie tych kosztów.

  Metodologia SMED bazuje na podziale wszystkich operacji wykonywanych podczas przezbrojenia na dwie grupy:

  1. Przezbrojenia wewnętrzne, do których zaliczyć należy wszystkie czynności, które muszą być wykonane podczas wyłączenia maszyny na czas przezbrojenia (np. wymiana wiertła czy matrycy).

  2. Przezbrojenia zewnętrzne, czyli wszystkie te działania, które wykonać można przed zatrzymaniem maszyny lub już po ponownym jej uruchomieniu.

  Tagi: SMED,

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...