• Reklama
  A1 - eko color 08.11-31.12.2023 Julian

Szukaj

  Reklama
  B1 tiger-coating 18.08.2022-24.01.2023 Julian przedłużony do końca 2024

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 3(83)/2013

  Artykuły branżowe

  Procesy Wspomagające

  Przygotowanie Powierzchni

  ponad rok temu  01.05.2013, ~ Administrator,   Czas czytania 15 minut

  Strona 4 z 7


  1329scierniwa_do_002.jpg

  Tablica 2. Zastosowanie granulatu żużla pomiedziowego wg Star Grit i polskich opracowań.


  1329scierniwa_do_003.jpg

  Tablica 3. Uzupełniające dane technologiczne.


  Średnie wyniki profilów chropowatości RZ w mm:

  żużel poniklowy - 0,104?0,030 < żużel paleniskowy - 0,107?0,023 < piasek kwarcowy - 0,109?0,015 < żużel pomiedziowy - 0,112?0,013 Obróbka polegała na czyszczeniu mocno zardzewiałych i zawierających zendrę stali przy użyciu dyszy nr 7. Pomiary profili na stali z zendrą hutniczą przekroczyły wartości Rz od 51 do 76 ?m w każdym przypadku, a wszystkie były dość spójne od 99 do 112 ?m. Należy pamiętać, że na rozpiętość wyników pomiarów może mieć większy wpływ tekstury podłoża stali niż wartość ścierna ścierniwa.


  Zmiany średniej wielkości cząstek ściernych po jednokrotnym użyciu ścierniwa:

  Procent obniżenia średniego rozmiaru cząstek do każdej ścierne kształtuje się w następujący sposób: piasek kwarcowy - 54,17 < ż. poniklowy - 57,69 < ż. paleniskowy - 58,82 < ż. pomiedziowy - 65,82


  Osadzenia (zakotwiczenia) ziaren ściernych lub ich rozbitych cząstek na powierzchni:

  Wykonano po 35 prób osadzania poszczególnych ziaren ściernych podczas obróbki strumieniowo-ściernej. Wyniki przedstawiono w postaci procentowej (im niższa liczba, tym mniejsze jest osadzenie): ż. poniklowy - 2.7% < piasek kwarcowy - 4.5% < ż. pomiedziowy - 11.0% < ż. paleniskowy - 16.6%


  Wszystkie żużle odpadowe posiadają podobne do żużla pomiedziowego składy mineralne oraz strukturę petrograficzną analogiczną do skał magmowych skorupy ziemskiej. Znajomość składu chemicznego żużli nie wystarcza do określenia jego wpływu na ekosystem regionu, gdyż uwalnianie się metali ciężkich zależy od struktury krystalicznej, w której są one związane oraz warunków zakwaszenia pH i utleniająco-redukcyjnych Eh w środowisku. Żużle są bardzo niejednorodne pod względem struktur, tekstur i składu mineralnego. Jest ona miejscowo zwarta, gęsto upakowana, przechodząca do drobno i grubo porowatej, okrągłej i owalnej, miejscami połączona ze sobą o średnicy od 1 do 10 mm. Dominuje struktura drobnoziarnisto-igiełkowa, do jawnokrystalicznej. Różne formy kryształów są połączone w agregaty polikrystaliczne, między którymi występuje masa szklista z zawiesiną kryształów igiełkowatych (do 0,3 mm). Pomiędzy kryształami i szkliwem występują liczne związki międzymetaliczne, metaliczna miedź, srebro, ołów, chromit, magnetyt, stopy Pb z Cu, Ag, Sb, Ni i Co oraz związki chemiczne, takie jak arsenki i antymonki Co, Ni o wielkości do 0,5 mm o nieforemnym i owalnym kształcie. Ołów nie wchodzi do krzemianów i tworzy własne fazy krystaliczne w postaci stopów miedzi niklu lub platyny i srebra. Z uwagi na bardzo drobną postać faz zawierających metale i półmetale oraz znaczne ich rozproszenie, mogą one w łatwy sposób zostać uwolnione i w postaci pyłu przeniknąć do gleby i wód powierzchniowych. Może to doprowadzić do miejscowej koncentracji metali ciężkich, zwłaszcza gdy będzie narażenie ich na ścieranie, a więc rozdrabnianie. Związki metali i półmetali z reguły nie są trwałe w warunkach środowiskowych pH, Eh (utleniająco redukcyjnych), gnicia oraz działania mikroorganizmów ułatwiających przechodzenie w różne postacie tlenków, wodorotlenków, siarczanów, fosforanów i związków kompleksowych rozpuszczalnych w wodzie, mogących przenikać do wód gruntowych.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...