• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  Reklama
  B1 - emptmeyer 28.05-31.12 Julian

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 3(83)/2013

  Artykuły branżowe

  Procesy Wspomagające

  Przygotowanie Powierzchni

  ponad rok temu  01.05.2013, ~ Administrator,   Czas czytania 15 minut

  Strona 3 z 7


  - Żużel żelazochromowy jest produktem odpadowym przy otrzymywaniu żelazochromu. Jego granulat jest rekomendowany przez firmę Afrogrit jako ścierniwo porównywalne do pozostałych żużli odpadowych, nie posiadając przy tym nadmiernej ilości chromu.


  Tablica 1. Własności fizyczne, chemiczne i technologiczne żużli odpadowych.


  Na całym świecie żużle odpadowe znajdują powszechne i masowe zastosowanie jako dodatek do betonów, tynków budowlanych, cementów, w tym portlandzkiego, podbudowy dróg betonowych i jako składnik mas bitumicznych, które wzmacniają te wyroby, a dodatek w ilości 20-30% neutralizuje nadmierną promieniotwórczość żużli odpadowych i ogranicza skłonność do wymywania metali ciężkich do gleby i wód powierzchniowych. Stosuje się je też do produkcji narzędzi i materiałów ściernych oraz wyrobów ceramicznych.


  Wymagania normy PN EN ISO 11126-1 dla ścierniw niemetalowych: twardość wg Mohsa >6, wilgotność względna maksimum 0,2%, zawartość chlorków <0,0025% wagowych, przewodnictwo właściwe ekstraktu wodnego ścierniwa maksymalnie 25 mS/m. Chropowatość uzyskiwana podczas obróbki strumieniowo-ściernej zależy od wielkości użytego ziarna ściernego, parametrów obróbki strumieniowo-ściernej, rodzaju obrabianego strumieniowo-ściernie podłoża, jego twardości i stanu jego powierzchni (zgorzelina, rdza i jej grubość, inne zanieczyszczenia, rodzaju powłoki i ich grubość oraz stanu rozkładu powłoki). Dla przykładu: oczyszczanie żużlem pomiedziowym stali podaje tablica 2.


  W amerykańskiej firmie KTA Tator wykonano wszechstronne badania podstawowych ścierniw z żużli odpadowych pod kątem wytypowania ścierniwa zastępującego piasek kwarcowy w obróbce strumieniowo-ściernej na sucho w stoczniach remontowych. Uzyskano następujące wyniki:


  Wydajności obróbki do Sa 2? w m2/h:

  piasek kwarcowy - 13,56 > żużel paleniskowy - 13,38 > żużel poniklowy 9,66 > żużel pomiedziowy - 9,48 (Firma Opta Minerals wykazała, że można powiększyć szybkość oczyszczania powierzchni żużlem paleniskowym Blackblast, zastępując go żużlem pomiedziowym Ebonygrit o 114% przy ciśnieniu 0,55 MPa (5,5 bara), a przy ciśnieniu 0,83 MPa (8,3 bara) o 136%)


  Zużycie ścierniwa w kg/m2:

  żużel paleniskowy - 35,16 piasek kwarcowy i żużel pomiedziowy po 41,59 żużel poniklowy - 44,92. Trzeba zauważyć, że "zużycie" odnosi się do ilości środka ściernego, który był używany do czyszczenia każdego metra kwadratowego, a nie ilości ścierniwa rozbitego. Firma Opta Minerals udowadnia, że można zmniejszyć ilość użytego żużla paleniskowego Blackblast poprzez jego zastąpienie żużlem pomiedziowym Ebonygrit o 36% przy ciśnieniu 0,55MPa (5,5 bara) przy 5 obrotach na zaworze dolotowym Thomsona do 70% przy ciśnieniu 0,83MPa (8,3 bara) i 3 obrotach zaworu dozującego Thomsona.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...