• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  Reklama
  B1 - konica minolta 18.02.2022-31.03.2023 Bogumiła

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 6(98)/2015

  Artykuły branżowe

  Antykorozja

  Normy/Prawo

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  ponad rok temu  01.11.2015, ~ Administrator   

  Strona 3 z 3

  - danymi NDS i NDSCh, o ile zostały ustalone

  - zestawieniem efektów działań zapobiegawczych

  - opisem warunków pracy podczas stosowania czynników chemicznych z uwzględnieniem ilości tych czynników


  W przypadku, gdy technologia robót powoduje narażanie na kilka czynników chemicznych, ocena ryzyka zawodowego powinna obejmować wszystkie z nich w postaci łącznej. Także - gdy roboty charakteryzują się zmiennością zagrożeń - oceny powinny uwzględniać poszczególne etapy ich przeprowadzania i ten aspekt był już omówiony na łamach "Lakiernictwa Przemysłowego".[10]

  Względy formalne wymagają, by ocena ryzyka zawodowego sporządzana przy zagrożeniach chemicznych miała postać pisemną, była udostępniana lekarzom sprawującym opiekę zdrowotną nad pracownikami oraz - co ważne - by była ona aktualizowana przy zaistnieniu zmian w składzie chemikaliów, metod ich stosowania oraz w wiedzy medycznej dotyczącej ich oddziaływania na organizm ludzki.

  Ryzyko zdrowotne, choć bardzo ważne, nie wyczerpuje całości zagadnień związanych z szacowaniem stopnia zagrożenia bezpieczeństwa pracy. Dla antykorozji przemysłowej ważne są zagadnienia związane z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej, o czym mówi rozporządzenie resortu gospodarki z dnia 8 lipca 2010r.[11] Zgodnie z nim, pracodawca dokonuje kompleksowej oceny ryzyka zawodowego związanego z możliwością powstania w miejscach pracy atmosfery wybuchowej, uwzględniając:

  - prawdopodobieństwo i czas występowania atmosfery wybuchowej

  - prawdopodobieństwo wystąpienia oraz uaktywnienia się źródeł zapłonu, w tym wyładowań elektrostatycznych

  - eksploatowane instalacje, używane substancje i ich mieszaniny oraz procesy zachodzące z ich udziałem

  - rozmiary przewidywanych skutków wybuchu, przy czym w odniesieniu do bezpośredniego terenu robót oraz miejsc z nim połączonych. Na podstawie wyników oceny w miejscach potencjalnie zagrożonych wybuchem pracodawca musi zapewnić bezpieczeństwo przez zastosowanie adekwatnych środków ochronnych oraz wprowadzenie nadzoru nad ich stosowaniem.


  Wszystko co wyżej, a więc ogólnie rozumiane "ryzyko zawodowe" uzasadnia tezę, że między "materią produkcyjną" a obsługującymi ją ludźmi zachodzą zależności prakseologiczne warunkujące osiąganie zamierzonych efektów od bezpieczeństwa działań.[12] Zgodnie z nimi "dobra, czyli mistrzowsko wykonywana robota, ma być skuteczna, korzystna, ekonomiczna oraz powinna charakteryzować się integracją, dokładnością, czystością i prostotą działań"[13], co w prakseologicznym rozwinięciu oznacza, że dla realizacji konkretnego zadania musi być wyznaczony zbiór wymaganych celów (w danym przypadku poprawa stanu bezpieczeństwa pracy i minimalizacji ryzyka zawodowego) muszą być wyznaczone i dostępne narzędzia służące osiąganiu zadań celowych (dokumenty, instrukcje, oprzyrządowanie stanowiskowe i infrastrukturalne), pracownicy muszą umieć posługiwać się tymi narzędziami (fachowo i bezpiecznie je stosować), a wszystko to musi odbywać się zgodnie z potrzebami czasu (odpowiedni człowiek z odpowiednim wyposażeniem i umiejętnościami we właściwym czasie). Jeśli - z jakichkolwiek względów - jedno z ogniw tych współzależności "znać cel swego działania, dysponować narzędziami, umieć się nimi posługiwać i nadążać w czasie" jest nieefektywne, to nieefektywne - tym samym zbyt ryzykowne - jest również całe zamierzone działanie.


  *Spis źródeł dostępny w redakcji e-mail: redakcja@lakiernictwo.net


  Jarosław Święcki

  Tagi: antykorozja, BHP,

  Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 0

  • ZADOWOLONY
  • ZASKOCZONY
  • POINFORMOWANY
  • OBOJĘTNY
  • SMUTNY
  • WKURZONY
  • BRAK SŁÓW

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...