• ReklamaA1 - eko color 08.11-31.12.2022 Julian

Szukaj

  ReklamaB1 - EcoLine 04.2021-04.2023 Bogumiła

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 6(98)/2015

  Artykuły branżowe

  Antykorozja

  Normy/Prawo

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  ponad rok temu  01.11.2015, ~ Administrator   

  Strona 2 z 3

  Polskie prawo pracy uwzględniło także postanowienia kolejnych dokumentów unijnych, co spowodowało nowelizację kodeksu pracy i znalazło odzwierciedlenie w aktach wykonawczych polskiego prawodawstwa oraz innych przepisach o różnym stopniu obowiązywania. W relacji spraw pracowniczych i w odniesieniu do kwestii osobowych podstawową rangę uzyskało rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy[8] wymagające w §39, by pracodawca oceniał i dokumentował ryzyko zawodowe oraz stosował niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko, a w szczególności, by zapewniał organizację pracy i stanowisk pracy przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwości z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych pracowników. Ponadto, ten sam akt żąda ich likwidacji przez stosowanie technologii, maszyn i materiałów niepowodujących takich niebezpieczeństw. Natomiast tam, gdzie żądane zmiany nie są możliwe, pracodawca powinien zapewnić pracownikom informację o istniejących zagrożeniach i wyposażyć ich w niezbędny zbiorowy i indywidualny sprzęt ochronny zapobiegający ich działaniu. Szczególny nacisk ustawodawca kładzie na zagrożenia w przypadku prac szczególnie niebezpiecznych, tak ogólnych, jak i szczególnych wykonywanych w kontakcie z chemikaliami, a tych - jak wiadomo - w obróbce powierzchni i w antykorozji przemysłowej nie brakuje.

  Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych[9] - a są one podstawą materiałów stosowanych w malarskiej, lakierniczej i chemoodpornej obróbce powierzchni - problematyka ryzyka zawodowego obejmuje każdą pracę, w której stosuje się lub zamierza się stosować czynnik chemiczny, w jakimkolwiek procesie, z wszelkimi manipulacjami, przechowywaniem, transportem oraz usuwaniem w postaci odpadów. Dlatego też na podmiocie gospodarczym wykonującym roboty antykorozyjne, oprócz części rzeczowej, ciąży obowiązek prawny polegający na udokumentowaniu oceny ryzyka zawodowego stwarzanego przez materiały technologiczne.

  Przepisy rozporządzenia wymagają, by sporządzona ocena ryzyka była udokumentowana:

  - charakterystyką niebezpiecznych własności czynników chemicznych

  - informacją producenta dotyczącą zagrożenia ze strony czynników chemicznych oraz zaleceń ich bezpiecznego stosowania

  - zapisami technologicznymi o rodzaju, poziomie i czasie trwania narażeń

  Tagi: antykorozja, BHP,

  Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 0

  • ZADOWOLONY
  • ZASKOCZONY
  • POINFORMOWANY
  • OBOJĘTNY
  • SMUTNY
  • WKURZONY
  • BRAK SŁÓW

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...