• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  Reklama
  B1 - IGP 2024 Julian

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 4(96)/2015

  Artykuły branżowe

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  ponad rok temu  01.07.2015, ~ Administrator,   Czas czytania 6 minut

  Strona 1 z 3

  Dwie ważne daty dotyczące pozwolenia zintegrowanego i stosowania rozporządzenia 1272/2008


  Warto przypomnieć, że pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.


  Wyłączone zostały z tego obowiązku instalacje lub ich części stosowane wyłącznie do badania, rozwoju albo testowania nowych produktów lub procesów technologicznych. Jakie to są instalacje wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego precyzuje nowe rozporządzenie ministra środowiska z 27 sierpnia 2014 roku w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości [Dz.U. poz. 1169]. Rozporządzenie to weszło w życie 5 września 2014 roku. Z dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia straciło moc rozporządzenie ministra środowiska z 26.07.2002 roku [Dz.U. nr 122, poz. 1055]. W nowym rozporządzeniu znalazły się między innymi takie rodzaje działalności, jak:

  - instalacje do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę,

  - instalacje do produkcji płyt drewnopochodnych: płyt o wiórach zorientowanych (OSB), płyt wiórowych lub płyt pilśniowych o zdolności produkcyjnej ponad 600 m3 na dobę,

  - instalacje do konserwacji drewna i produktów z drewna środkami chemicznymi o zdolności produkcyjnej ponad 75 m3/dobę innymi niż przeznaczonymi wyłącznie do stosowania w przypadku sinizny.

  Z dniem 1 lipca 2015 roku powstał obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji, które:

  1) były eksploatowane w dniu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 201 ust. 2 ustawy - Poś oraz

  2) nie były objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego ze względu na rodzaj prowadzonej w niej działalności przed wejściem w życie tych przepisów, a od dnia ich wejścia w życie zostały objęte tym obowiązkiem.


  Przypomnę też, że obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dotyczy również instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalnika organicznego o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie. Zgodnie z ww. rozporządzeniem, powierzchniowa obróbka substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, to w szczególności: drukowanie, pokrywanie, zdobienie, odtłuszczanie, klejenie, malowanie, czyszczenie i impregnowanie.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...