• ReklamaA1 - silpol v2

Szukaj

  Reklama
  B1 tiger-coating 18.08.2022-24.01.2023 Julian przedłużony do końca 2024

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 4(66)/2010

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  ponad rok temu  01.07.2010, ~ Administrator,   Czas czytania 6 minut

  Strona 1 z 3

  Dyrektywa REACH wobec środków ochrony antykorozyjnej


  Żywotność oraz działanie produktów wykonanych z metalu w dużym stopniu zależy od stopnia zastosowanej ochrony antykorozyjnej. Z tego też względu, producenci oraz ich dystrybutorzy zastanawiają się, jaki wpływ na przyszłość produktów antykorozyjnych będzie miała dyrektywa REACH.


  Dyrektywa REACH, tj. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, która została wprowadzona 1 lipca 2007 roku, opisuje potencjalne zagrożenia dla zdrowia ludzkiego oraz środowiska związane z użytkowaniem środków chemicznych na terenie Europy. Rejestracja jest obowiązkowa dla wszystkich produktów chemicznych produkowanych lub importowanych w ilościach minimum 1 t sześciennej oraz takich, które nie są wyłączone spod rozporządzenia (jak np. polimery). Nowe substancje muszą być rejestrowane w trybie natychmiastowym. Dla substancji wprowadzonych na rynek wcześniej lub będących w fazie zmian receptury rejestracja jest również ważna, jeśli produkty te zostały zgłoszone do końca 2008 roku. Wszystkie produkty określane jako będące w fazie modyfikacji są umieszczone w Europejskim Rejestrze Istniejących na Rynku Chemikaliów (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECES). EINECES jest katalogiem produktów, które zostały wprowadzone na rynek przed 1981 rokiem. Znajduje się tam około 100 000 starych receptur. Są tam również zapisane te produkty, które są wytwarzane na terenie UE, ale nie zostały zgłoszone przez producenta w okresie ostatnich 15 lat przed powołaniem REACH, np. środki chemiczne używane jedynie na potrzeby ich wytwórcy. Po upłynięciu okresu przejściowego, substancje, które nie zostały wstępnie zarejestrowane w Europejskiej Agencji Chemicznej (ECHA) w Helsinkach, nie mogą być dłużej produkowane lub używane na terenie UE do czasu, kiedy całościowy proces rejestracyjny nie zostanie zakończony.

  889011.jpg

  Jako alternatywa dla standardowego procesu fosforanowania cynkowego i żelazowego, nanoceramika pozwala na podobny stopień zabezpieczenia spełniającego wymogi środowiskowe. Fot. Henkel


  Wstępna rejestracja środków antykorozyjnych

  Znane firmy, takie jak Henkel lub Surtec, potwierdziły, iż substancje używane do produkcji środków do przygotowania powierzchni służące dla czasowej lub długotrwałej ochrony antykorozyjnej takie, jak: złożone środki myjące; emulsje, kąpiele fosforanowania żelazowego i cynkowego zostały w pełni zgłoszone do REACH. Z tego też powodu, dostępność tych środków jest stała i nieprzerwana. Jednakże otwartym pytaniem pozostaje jaka sytuacja nastanie po zakończeniu pełnego procesu rejestracji.

  Tagi: REACH,

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...