• ReklamaA1 - eko color 08.11-31.12.2022 Julian

Szukaj

  Reklama
  B1 tiger-coating 18.08.2022-24.01.2023 Julian

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 4(84)/2013
  Strona 1 z 2

  Korzyści z wprowadzenia normy zarządzania środowiskowego ISO 14001 w lakierniach


  Wdrażanie systemu ISO 14001 nie jest działaniem dla działania, lecz mądrze wprowadzone przynosi wiele wymiernych korzyści w różnych kategoriach.

  Decyzja o przystąpieniu do certyfikacji wymusza przyjrzenie się zachodzącym procesom produkcyjnym pod zupełnie nowym kątem, innym niż dotychczas, jak wydajność, jakość czy opłacalność produkcji.


  To inne - ekologiczne - spojrzenie przynosi korzyści zarówno ekonomiczne, społeczne, jak i ekologiczne.


  Korzyści ekonomiczne:

  - Redukcja kosztów zużycia surowców do produkcji

  - Redukcja kosztów związanych z emisją do środowiska

  - Obniżenie wysokości opłat za korzystanie ze środowiska

  - Minimalizacja wystąpienia awarii prowadzących do strat produkcyjnych i finansowych

  - Uniknięcie nakładów związanych ze skutkami nadmiernego korzystania ze środowiska

  - Obniżenie kosztów ubezpieczenia

  - Ułatwiony dostęp do funduszy ekologicznych


  Korzyści społeczne:

  - Sprostanie wymogom rynku jakim jest posiadanie przez organizację certyfikowanego systemu zarządzania środowiskowego

  - Promocja wizerunku jako firmy ekologicznie przyjaznej środowisku wśród innych organizacji.

  - Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy i zwiększenie kultury bezpieczeństwa (indywidualnej wrażliwości na zagrożenia, postawa wobec ryzyka, przywiązanie do wartości zgodnych z przepisami bezpieczeństwa także ekologicznego)

  - Zaangażowanie pracowników w działania związane z ochroną środowiska, a szczególnie gospodarowaniem opadami


  Korzyści ekologiczne:

  - Zapobieganie emisji zanieczyszczeń do środowiska

  - Zmniejszenie negatywnego wpływu organizacji na środowisko


  Założenia prowadzenia biznesu z uwzględnieniem kryteriów ekologicznych to kryteria ekologiczne jako kluczowy czynnik sukcesu, ekologiczne uwarunkowania sektorowe.


  Założenia dotyczące działalności w kierunku spełniania potrzeb interesariuszy tworzą platformę budowy efektywnego modelu biznesowego opartego na kryteriach ekologicznych, stanowiąc koncepcję zwiększenia wartości przedsiębiorstwa poprzez dynamikę wykorzystania kryteriów ekologicznych dla spełnienia potrzeb akcjonariuszy - źródło kreowania innowacji ekologicznej na potrzeby długofalowego rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa.


  Kryteria ekologiczne stanowią:

  - Podstawę rozwoju przedsiębiorstwa

  - Wyróżnik firmy na rynku

  - Źródło przewagi konkurencyjnej

  - Podstawę budowy wartości firmy

  - Podstawę dialogu społecznego

  - Kryterium porównawcze w procesie oceny konkurencyjności


  Kryteria ekologiczne mają więc charakter wielowymiarowy i interdyscyplinarny. System zarządzania wiedzą ekologiczną ma charakter dynamiczny, który stanowi istotny element budowy wartości firmy wraz z powiązaniem z systemami zarządzania jakością.

  Tagi: ISO 14001,

  Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 0

  • ZADOWOLONY
  • ZASKOCZONY
  • POINFORMOWANY
  • OBOJĘTNY
  • SMUTNY
  • WKURZONY
  • BRAK SŁÓW

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...