• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  Reklama
  B1 tiger-coating 18.08.2022-24.01.2023 Julian

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 3(71)/2011

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  ponad rok temu  01.05.2011, ~ Administrator   

  Strona 1 z 2

  Emisja substancji w lakierniach i jej wpływ na środowisko


  W poprzednim artykule w „Lakiernictwie Przemysłowym” nr 2(70)/2011 omawiałam rodzaje emitowanych substancji podczas impregnowania i lakierowania drewna. Tym razem zajmę się rodzajem emitowanych substancji z lakierni służących do powlekania metali i do obróbki wykończeniowej pojazdów. Obróbka taka odbywa się najczęściej w kabinach lakierniczo-suszących, po uprzednim przygotowaniu powierzchni poddawanej lakierowaniu w zorganizowanej strefie przygotowawczej.

  1032pmm_001.jpg


  Podczas stosowania farb epoksydowych chemoodpornych i poliuretanowych z zastosowaniem utwardzaczy i rozcieńczalników, takich jak aceton, benzyna ekstrakcyjna i rozcieńczalnik nitro, występuje najczęściej emisja różnych rodzajów substancji (patrz tab. 1).

  1032pmm_002.jpg


  Natomiast rodzaje emitowanych substancji podczas stosowania produktów lakierniczych (zmywaczy, szpachli, podkładów, lakierów bazowych wodnych i bezbarwnych, rozcieńczalników, utwardzaczy) do odnawiania pojazdów kształtują się przeważnie według zestawienia w tab. 2.


  Rodzaje emitowanych substancji z kabin lakierniczych


  Emisja podczas stosowania lakierów bazowych wodorozcieńczalnych to głównie emisja 2-botoksyetanolu [butyloglikolu]. Natomiast rodzaje emitowanych substancji podczas stosowania lakierów bezbarwnych lub rozcieńczalnikowych to głównie te przedstawione w tab. 3.

  1032pmm_003.jpg


  Emitowane są również substancje, dla których nie zostały określone w Polsce wartości odniesienia. Są to: octan 2-metoksy-1-metyloetylu, octan 2-butoksyetylu, 5-metyloheksan-2-on, heptan-2-on, estry. Zaznaczam, że mimo to podlegają opłacie za korzystanie ze środowiska. Do czyszczenia narzędzi (pistoletów natryskowych) stosowany jest często rozcieńczalnik nitro (różnych producentów). Rozcieńczalnik ten zawiera przeważnie aceton i ksylen (lub toluen). Największy udział ww. emisji ma ksylen, octan butylu, węglowodory aromatyczne, aceton i styren. Preparaty zawierające ww. substancje są produktami łatwopalnymi [R10]. Ich opary są cięższe od powietrza i mogą tworzyć mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Gromadzą się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń. Są szkodliwie działającymi przez drogi oddechowe [R20], powodujące wysuszanie lub pękanie skóry [R66], ich pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy [R67]. Działają szkodliwie na organizmy wodne i mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym [R52/53]. W związku z powyższym, przy znacznych stężeniach par może wystąpić podrażnienie, zaczerwienienie i łzawienie oczu oraz może nastąpić skażenie skóry. Natomiast wdychanie par o dużym stężeniu może spowodować uczucie zmęczenia, osłabienie, senność, bóle i zawroty głowy, kaszel lub urywany oddech.

  Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 1

  • 1
   ZADOWOLONY
  • ZASKOCZONY
  • POINFORMOWANY
  • OBOJĘTNY
  • SMUTNY
  • WKURZONY
  • BRAK SŁÓW

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...