• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  Reklama
  B1 - konica minolta 18.02.2022-31.12.2024 Bogumiła

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 4(96)/2015

  Artykuły branżowe

  Antykorozja

  Galwanotechnika

  Przygotowanie Powierzchni

  Technologie Lakiernicze

  ponad rok temu  01.07.2015, ~ Administrator,   Czas czytania 8 minut

  Strona 1 z 5
  Informacja o zakazie stosowania związków bezwodnika chromowego, który jest głównym składnikiem produktów do chromianowania żółtego i zielonego, zdążyła się już upowszechnić na rynku lakierniczym.

  Kiedy jest możliwe i kiedy ma sens?  Cykl życia chromianowania żółtego i zielonego wydaje się zbliżać ku końcowi, a może jednak nie? Obserwujemy comeback chromianowania, jakie będą tego następstwa?

  Dzisiaj wiemy, że poza wszystkimi technicznymi korzyściami stosowania chromianowania do obróbki wstępnej, negatywną cechą tego procesu jest rakotwórcze działanie Cr VI. Użytkownicy oraz dostawcy chemikaliów są w związku z tym zobowiązani do rezygnacji z procesu chromianowania. Ustawodawcy przygotowują odpowiednie rozwiązania w tym zakresie.

  Przestawienie systemów przygotowania powierzchni przed lakierowaniem nie może jednak nastąpić z dnia na dzień. Proces ten wymaga inwestycji i nie jest możliwy tylko przez prostą wymianę chemikaliów obróbczych. Przy ustaleniu terminu wprowadzenia zakazów należy uwzględnić organizacyjny i finansowy aspekt przestawienia technologii. Zalecane jest intensywne zapoznanie się z tematem "alternatywnych systemów przygotowania powierzchni" i oferowanymi przez rynek technologiami.


  Aktualna sytuacja prawna w zakresie chemikaliów


  Jak zwykle sytuacja zrzuca odpowiedzialność bezpośrednio na użytkowników, względnie przedsiębiorców. Stowarzyszenia handlowe i organizacje jakości służą tutaj pomocą. UE wymienia wprawdzie datę wprowadzenia zakazu, jednak pod pewnymi warunkami może ona zostać przesunięta w czasie. Kiedy powinna nastąpić zmiana przygotowania powierzchni z chromianowania na alternatywne sposoby obróbki wstępnej?

  Kwasy chromowe zostały wprowadzone na listę SVHC (lista kandydatów) w dniu 15.12.2010 r., a począwszy od 21.03.2013 r. w ustępie XIV do systemu REACH (lista dopuszczeń i zakazów). W taki sposób ustalono, ze związki chromu (VI) będą wyeliminowane z rynku europejskiego od dnia 21.09.2017 r. (sunset date). Dalsze stosowanie, po tej dacie, tego typu związków będzie zabronione i będzie podlegać karze. Również magazynowanie tego typu związków nie będzie możliwe.

  Aby stosować trójtlenek chromu po tej dacie, można złożyć odpowiedni wniosek w ECHA. Wniosek taki musi być poparty wniesieniem odpowiedniej opłaty, jak też przedstawieniem odpowiednich środków bezpieczeństwa w kontakcie z chemikaliami, jak również wykazać niezbędność procesu dla przemysłu. Każde przedsiębiorstwo składające wniosek o pozwolenie na stosowanie trójtlenku chromu będzie zobowiązane wnieść odpowiednią opłatę za każdy cel stosowania z osobna.

  Konsorcjum producentów i importerów kwasów chromowych spotkało się, aby wspólnie znaleźć możliwość dalszego stosowania chromianowania w obróbce powierzchni. Odpowiedni wniosek konsorcjum znajduje się jeszcze w opracowaniu i musi być złożony do 21.03.2016 r. w ECHA (European Chemicals Agency).

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...